Съветът на ЕС прие днес директива, позволяваща уеднаквяване на правилата за ДДС за електронните публикации и тези на физически носител.

Държавите членки вече ще могат да прилагат намалени, свръхнамалени или нулеви ставки на ДДС и за електронните публикации.

Приемането на директивата за електронните публикации е резултат от политическото споразумение, постигнато в Съвета на ЕС на 2 октомври. Така при желание страните от Съюза ще имат възможност да прилагат намалени ставки на ДДС в своето национално законодателство.

Електронните публикации включват дигитално или онлайн публикуване на електронни книги, дигитални списания и разработването на дигитални библиотеки и каталози. То може да включва също издаването на книги, вестници или списания, преназначени или пригодни преди всичко за четене на екран на компютър, таблет, смартфон и т.н.

Според сега действащите правила за ДДС услугите, предоставяни по електронен път, се облагат със стандартната ставка на ДДС, т.е. минимум 15 на сто. А публикациите на физически носител могат да се възползват от нестандартни ставки.

В момента за публикациите на физически носител - книги, вестници и периодични издания, държавите членки могат да прилагат намалена ставка на ДДС, т.е. минимум 5 процента. Някои страни от ЕС са получили разрешение да прилагат свръхнамалени (под 5%) или нулеви ставки.

Новата директива ще позволи на желаещите държави членки да прилагат намалени ставки на ДДС и за електронните публикации. Свръхнамалените и нулевите ставки ще бъдат разрешени само за държавите членки, които в момента ги прилагат за публикациите на физически носител.

Новите правила ще се прилагат временно до въвеждането на нова, окончателна система на ДДС. При нея страните от ЕС ще имат повече гъвкавост при определянето на ставките на ДДС.  http://dnesplus.bg/
2018 - 2019г. Всички права запазени! Бг - каталог ©