Blender е интегрирано приложение, което позволява създаването на широка гама от 2D и 3D съдържание. Blender предоставя широк спектър от функции за моделиране, текстуриране, осветление, анимация и последваща обработка на видео в един пакет. Чрез своята отворена архитектура, Blender осигурява междуплатформена оперативна съвместимост, разширяемост, невероятно малък отпечатък и тясно интегриран работен процес. Blender е едно от най-популярните 3D графични приложения с отворен код в света.