Evernote ви позволява лесно да улавяте информация във всяка среда, използвайки каквото устройство или платформа намирате за най-удобни, и прави тази информация достъпна и търсеща по всяко време и отвсякъде.

Спрете да забравяте нещата. Снимайте всичко сега, за да можете да го намерите по-късно.