Сайт : https://www.gallerymaestro.com

Галерия Маестро има амбицията да представя съвременното българско изкуство в неговото разнообразие, без да се ограничава от техники, жанрове и поколения. Gallery Maestro aspire to presents modern bulgarian art and its great diversity without restriction of technics, styles ang generations. The atmosphere in gallery Maestro was created by selected works only.