Сайт : https://vmlconsult.com

ВМЛ–Консулт е – строителен надзор и оценка за съответствието на инвестиционните проекти.