Сайт : https://itronix.bg

"ИТРОНИКС" ЕООД е социално отговорна компания, работеща в хармония с пазарните условия, чрез политика на лоялност, прозрачност, гъвкавост и коректност. Стремим се да изграждаме и поддържаме стабилни, дългосрочни взаимоотношения с нашите партньори и клиенти. “ИТРОНИКС” ЕООД е фокусирана върху доставка на електроматериали - ключове, конкакти, осветление, кабели, кабелни скари, кутии, ел. табла, електро апаратура, тръби и други, от водещи европейски производители. Ние спазваме нашите обещания!