Сайт : http://gardenparadise.eu

Голямо разнообразие от многогодишни градински цветя и храсти за алпинеуми, жив плет, увивни и катерливи, почвопокривни, медоносни, плодни, цъфтящи храсти, декоративни треви, билки и др.

Сайт : https://www.blogzablogove.com

Създаване блог на Blogspot, настройки, дизайн, виджети и други полезни неща...