Относно видео съдържанието: Законът за авторското право в цифровото хилядолетие (DMCA) е за авторското право закон на Съединените щати от 1998 г. , който прилага два договора от 1996 г. на Световната организация за интелектуална собственост (WIPO).
На сайта mybgdir.com не се съдържа незаконна информация (филми, клипове, музика), всички материали са споделени от YouTube! И са в собствеността на YouTube, която е отговорна за спазване на авторските права! Нашият сайт, mybgdir.com, споделя съвсем регламентирано информация от YouTube!

About Video Content: The Digital Millennium Copyright Act (DMCA) is a 1998 United States copyright law that implements two 1996 World Intellectual Property Organization (WIPO) treaties. The site mybgdir.com does not contain illegal information (movies, clips, music), all materials are shared by YouTube! And they are owned by YouTube, which is responsible for copyright compliance! Our site, mybgdir.com, shares information from YouTube quite regulated!