„Невероятна сграда, трябва да се влезе, да за да види духа на миналото. Имахме запитване от други администрации, истината е, че не ми се дава. Сградата е паметник на културата и се нуждае от сериозни инвестиции. Ще видим какво ще правим с нея – може да стане археологически музей или да преместим администрацията, но няма паркинг и достъпът е труден”, каза кметът Здравко Димитров, коментирайки сградата на БНБ на Малката главна.

От ремонт се нуждаят помещенията и фасадата на сградата, както и изграждането на още едно ниво в паричния салон, който е най-голямото помещение в сградата. Покривът е в добро състояние.

Бившата сграда на БНБ в Пловдив беше разменена от общината през 2013 г. за терен от 6.5 декара на Цариградско шосе. Имотът, построен през 1898 г., е архитектурен паметник на културата и част от уличния ансамбъла на ул. „Райко Даскалов“. Пищната архитектура е дело на Якоб Хайнрих Майер. Самата сграда е използвана като образец и ориентир при определяне габаритите на улицата в градоустройствените планове на Йосиф Шнитер. С годините се налага разширяване на постройката, което се прави в дълбочина. То е направено от арх. Камен Петров. Разгънатата застроена площ на сградата към днешна дата е 5400 кв.м.

Content Original Link:

https://fakti.bg/imoti/626442-vsichki-iskat-tazi-emblematichna-sgrada