На редовното си заседание министрите от кабинета ще обсъдят постановление за отпускане на еднократни помощи от 300 лева за подпомагане на семейства заради цените на горивата и извънредната епидемична обстановка. Сумите са предназначени за хората, които няма да получат помощи за отопление, защото надвишават подоходния критерий с до 30 лева.

Предвижда се сумата от 300 лева да могат да получат и безработните, които към датата на кандидатстване за помощи за отопление не са имали шест месеца регистрация в бюрото по труда и затова не са включени в списъците.

Content Original Link:

https://www.novinite.bg/articles/208741/MS-obsajda-ednokratnite-pomoshti-ot-300-lv-za-semejstva-zaradi-skapite-goriva