Протест под мотото "Долу Винету!" ще се проведе в Деня на народния будител. Организират го работещите в библиотеките – срещу недостатъчните бюджети, поради които заплатите им са близки до минималната.Пред библиотеките ще бъдат поставени плакати с горния лозунг, тъй като романът "Винету" се превърна в метафора на бездуховността и липсата на отношение към културата.

 

В призива се казва, че единствено в библиотеките възнагражденията не са обвързани с минималната работна заплата. Във всички останали браншове в културата – театри, музикални и танцови изкуства, а от това лято и в музеите и галериите –

Министерството на културата е подписало споразумения, с които за отделните длъжности се определят коефициенти спрямо минималната работна заплата за страната. Така при нарастването й скачат всички заплати в съответното учреждение.

Единствено за библиотеките Министерството на културата предлага това да стане „при наличие на средства в бюджета” – каквото условие няма в споразуменията с другите браншове. Библиотеките, съхраняващи духовността на нацията, за пореден път са оставени на условието „ако има”, се казва още в призива.

В символичния протест ще участват Националната библиотека, регионалните библиотеки във Варна, Велико Търново, Кърджали, Ловеч, Силистра, Хасково и др.

Content Original Link:

https://www.novinite.bg/articles/208547/Dolu-Vinetu-V-Denya-na-narodnite-buditeli