Брутният външен дълг в края на август възлиза на 41,18 млрд. евро, което е с 3,467 млрд. евро (+9,2%) повече в сравнение със същия месец на миналата година, обявиха от БНБ.

Външният дълг на сектор Държавно управление в края на август е 8,417 млрд. евро. За година той се увеличава с 2,235 млрд.

евро (+36,2%). Външните задължения на Централната банка са 1,874 млрд. евро, като прямо август миналата година те се повишават с малко над 1 млрд. евро (+127,4%) в резултат на новото разпределение на Специални права на тираж от Международния валутен фонд, отбелязва "Труд".

Външните задължения на сектор Други парични финансови институции (банки и фондове на паричния пазар) са 4,405 млрд. евро. За година те се увеличават с 83,2 млн. евро.

Вътрешнофирменото кредитиране в края на август е в размер на 14,235 млрд. евро, което е с 67,2 млн. евро по-малко в сравнение със същия месец на миналата година. То е с най-значителен дял в структурата на външния дълг - 34,6% към края на август, при 37,9% година по-рано.

Content Original Link:

https://fakti.bg/biznes/624870-s-novi-35-mlrd-evro-samo-za-godina-zadlajna-balgaria