Мария Василева е професионален преподавател и лектор по маркетингови комуникации. Автор е на множество статии и авторски програми за практически обучения и уъркшопи, и водещ на рубриката „Бизнесът помага“. Носител е на наградата „Бизнес жена на годината“ в категория „Бранд“ за 2020 г. Лектор е на събития, конференции и форуми свързани с женско предприемачество, лидерство и маркетинг.

 

Госпожо Василева, как се отразява пандемичната ситуация вече почти 2 години в маркетинг сектора?

Това е сегментът, който стои ръка за ръка до бизнес процесите във всички сектори на икономиката и неминуемо се повлиява от цялостната бизнес среда в България.

Ключова роля на маркетолозите и бранд специалистите в новата бизнес реалност е да могат да съчетаят като услуга гъвкава комбинативност и да предложат цялостно решение, подчинено на стратегическо бизнес развитие, адекватно на новата реалност. Това включва внедряване на иновативни бизнес инструменти, подчинени на това да изпреварят бъдещето и да подготвят компаниите не само да преминат успешно през кризата, но и да я използват като възможност и да увеличат пазарните си дялове, като се дигитализират, използвайки инструменти базирани на изкуствен интелект в помощ на техния бранд и бизнес модел. Това е само част от възможностите, които нашият сектор би трябвало да може да управлява и внедрява успешно.

Промениха ли се потребностите на клиентите и ако „да“ как в тази ситуация?

Неминуемо потребностите на бизнеса се променят спрямо бизнес средата и потребителското поведение. Наша е задачата, да сме гъвкави и да предлагаме решения, които са иновативни, адекватни на средата и носят устойчивост във времето.

Кои са основните грешки, които се допускат от маркетолозите в новата икономическа реалност?

Те са свързани с не голямата гъвкавост и възможности за промяна на бранд и маркетинг стратегиите. Бързата реакция е ключова, за да бъдат спестени дългосрочни неефективни инвестиции в неработещи рекламни решения. Много често се залага основно на маркетинг активности главно в социалните мрежи, без да са подчинени на дълбочинни бизнес анализи, без да се ползват иновативни инструменти в помощ на бранда. Не се работи върху бранд позициониране и създаване на силна идентичност и не се залага на силни творчески концепции, а се разчита основно на промоция или използване на инфлуенсъри, като модерно течение за маркетинг активност. Това носи същия риск за бизнеса, като да си построиш къща на земя под наем.

Какви са ТОП 3 тенденции в брандига, които биха били важни в различна степен за българския предприемач?

Топ 3 е трудно да се каже, защото всеки бизнес оперира в различна бизнес среда, но като цяло тенденциите от началото на пандемията са ориентирани към социално-отговорни инициативи, понякога в комбиниране между няколко бранда. Извеждане на преден план на хората зад логото също е похват, който създава нужното довери в потребителите, за да останат верни на бранда, на който вярват и симпатизират. А както знаем, потребителите са склонни да прощават грешките на своите любими марки.

Кои са най-големите проблеми и предизвикателство с днешна дата?

Предизвикателствата са свързани с новата реалност и непрекъснато променящата се бизнес среда. Да бъдем адаптивни и гъвкави и да следваме иновациите може би е част от формулата за справяне с предизвикателствата. Ако следваме теорията на Насим Талеб за значението на малко вероятното в живота и бизнеса, ще разберем, че адаптивността е ключов фактор за успех, без да подценяваме силата на бранда в нашия бизнес модел.

Подготвяте издаването на наръчник. Кое налага неговата поява и каква е целта му?

Целта на наръчника по брандинг е да може да структурира ясно посоката и последователността на процесите в стратегическото бизнес планиране на компаниите и да може да даде правилната и точна информация на колегите маркетолози, за да могат лесно да създадат съответно правилна формула за успех на клиента. Фокус се поставя върху идентичността и същността на бранда, което ще помогне до голяма степен и на собствениците на бизнес да се запознаят със своя бранд и съответно да го управляват по-лесно, без загуба на средства в разнопосочни канали или неправилни аудитории.

Доколко една правилна бранд и маркетинг стратегия може да помогне в даден бизнес да оцелее в условията на кризата, в която се намираме и как?

Правилната стратегия е тази, която е адекватна на пазара, потребителското поведение и е съотнесена с бранд идентичността на компанията и е развита с визия за дългосрочност, но с възможност за адаптиране в случаи, че ситуацията го изисква. За да се структурира правилно, е необходимо да се направи това, което казах и в началото – да се стартира с правилен анализ и потенциал на пазар, да се проучат потребителските нагласи – сега и за в бъдеще и да се поставят ясни параметри за успех.

Използването на иновативни инструменти, анализиращи и работещи с големи бази данни, подчинени на изкуствен интелект, в този случай се оказват незаменими и са един от двигателите за успех и излизане от моменти на криза. Такъв инструмент с който нашата агенция работи е софтуерното решение Robo Bizz или така наречения „Робот под наем“ в помощ на бизнес процесите в компаниите и стоящите брандове зад тях.

Интервюто взе Сребрина Гаджева

Content Original Link:

https://m.fakti.bg/biznes/623743-kak-se-promeni-kluchov-ikonomicheski-sektor-po-vreme-na-pandemiata