Със сигурност поне веднъж сме чували как някой месояден се оправдава пред друг, който е веган или вегетарианец, че и първите хора са яли месо и без него е нямало да оцелеят. Е, сега едно ново изследване по темата до известна степен опровергава тази еволюционна теория.

Проучването, проведено в George Washington University, разглежда мнението, че хората сме се превърнали в това, което сме днес, благодарение на консумацията на месо. И именно тя е била от съществено значение за развитието на мозъка ни, за да се изкачим на върха на хранителната верига.

В подкрепа на това твърдение е откритието, че големите мозъци започват да се появяват в човешкия прародител Homo erectus преди близо два милиона години - едновременно с изобилните археологически доказателства, че той се храни с месо.

Но сега изследователите твърдят, че фокусът е изкривен и че няма наистина категорични доказателства, че месото ни е "направило хора". Те събират публикувани данни от девет основни изследователски области в Източна Африка, датиращи между 2,6 и 1,2 милиона години.

Междувременно и проследяват консумацията на месо, използвайки броя на зооархеологическите обекти, съхраняващи животински кости със следи от каменни оръдия, общия брой на животински кости с разрязани следи в обектите и други подобни данни. Така откриват, че няма доказателства за увеличаване на яденето на месо след пристигането на Homo erectus.

"Това проучване променя нашето разбиране за това, което зооархеологическите записи ни казват за най-ранното праисторическо хранене с месо. Също така показва колко е важно да продължаваме да задаваме големи въпроси за нашата еволюция, като същевременно не спираме да разкриваме и анализираме нови доказателства за нашето минало", казва водещият учен на изследването, антропологът Андрю Бар.

Така това проучване подкопава идеята, че яденето на големи количества месо е довело до еволюционни промени в нашите ранни предци. А именно на него някои хора и в съвремието основават своите хранителни навици. Но очевидно е време да започнем да гледаме малко по-критично на историческите теории, както и на ролята на месото за съществуването ни.