В края на миналата година 48-то Народно събрание прие промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

С промяната арендаторите са длъжни от 2023 г. да декларират всяка една сума от изплатените от тях ренти, като досега действащият праг от 5 хил. лв отпада.

Въведената промяна цели да проследи всички приходи от наеми в страната. Справката се подава ежегодно в срок до 28 февруари на годината, следваща годината на изплащане на доходите.

Това обаче се оказва непосилно за земеделските производители, които изплащат суми под 5 хил. лв. на множество собственици. В тази връзка ръководството на Националната асоциация на зърнопроизводетелите (НАЗ) подготви становище до Министерството на финансите с искане за промяна на този праг. Становището беше оповестено от председателя на НАЗ Илия Проданов на последното заседание на парламентарната земеделска комисия, проведено на 31 май 2023 година. Целта е да се информират депутатите от 49-я парлемент за затруднението и да бъдат предприети корекции в този текст от закона.

Предвид разпокъсаността на земеделските земи, малките по размер поземлени имоти и най-вече проблемността в поземлените отношения, породена от неуредените и сложни имуществени отношения между голям брой налседници, собственици на земеделски земи, НАЗ счита, че за прилагане на това законово изискване ще са необходими от страна на земеделските стопани значителни финансови средства за изграждане на техническа обезпеченост, както и допълнителен човешки ресурс.

„Обемът от информация, която фермерите трябва да декларират с попълването на личните данни за всеки един съсобственик на земя, са административно непосилни не само за земеделците, но и за техните счетоводители", смята Илия Проданов.

Според него, за да се изпълни новото изискване, фермерите ще трябва да инвестират в нов софтуер. "Това от своя страна изисква време и допълнителни средства", заяви пред депутатите Проданов. Затова членовете на асоциацията искат съдействие от народните представители за изменение на това изискване.

"Вероятно бихме могли на първо време да намалим прага от 5 хил. лв. на 2 500 лв., за да не представлява такава тежест, но фермерите трябва да знаят, че в бъдеще ще са длъжни да оповестяват всички изплатени от тях ренти”, каза депутатът Ирена Димова. Тя припомни, че промяната е въведена от предишния парламент.

Content Original Link:

https://fakti.bg/bulgaria/787484-ilia-prodanov-deklariraneto-na-zemedelski-renti-pod-5-hil-lv-e-administrativno-neposilno

Добавете коментар

Security code Обнови

Изпратете
0
Shares