Добре е, че в проекта на Закона за държавния бюджет за 2023 г. има планирани и разписани средства за увеличение на заплатите на учителите. В проектозакона обаче не става ясно откога са планирани тези средства, не се уточнява от коя дата да бъде това увеличение, както и не е много ясно дали това са единствените средства, както и какъв процент се предлага.

Според мен, трябва да има поне 30 процента увеличение на учителските заплати от 1 юни 2023 г. Това обяви Диян Стаматов - председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ). Той е и директор на 119-о Средно училище "Акад. Михаил Арнаудов" в София. Диян Стаматов отговори на въпроси на БТА, свързани с това какво увеличение на учителските заплати е необходимо и откога да бъде направено то. В проекта на Закона на държавния бюджет, представен на 21 април, пише, че продължава политиката за увеличение на заплатите на педагогическите специалисти за достигане на средна работна заплата не по-малко от 125 на сто от средната работна заплата за страната, с цел да се стимулира навлизането на млади и квалифицирани педагози в системата на предучилищното и училищното образование. В проектобюджета се съобщава, че за предучилищното и училищното образование за 2023 г. са осигурени 545,23 млн. лв., в т.ч. 465,0 млн. лв. за предвиденото нарастване на средствата за делегираните дейности в образованието във връзка с продължаване на политиката за увеличение на заплатите на педагогическите специалисти. "Това е единствената хубава част в частта за образованието и се надявам, че при разглеждането на самия Закон за държавния бюджет, в неговата детайлна специфика, ще има конкретизиране на този казус - откога, и с точно колко ще бъдат увеличени учителските заплати. Но това не бива да става с изоставащ процент, тъй като сега учителските заплати изостават с 25 процента - заради инфлационния индекс от една страна, а от друга страна и заради промяна във възнагражденията в различни други сектори. Тези два казуса трябва да бъдат бързо надградени, за да няма онова изоставане от увеличението на възнагражденията, което да доведе до трайно изоставане, каквото го имаше преди години", заяви Диян Стаматов. Той каза, че от сериозните наблюдения, които ги има в бюджетирането в цялата страна, става ясно, че учителските заплати в момента са някъде около 100 процента от средната работна заплата в страната. "Тенденцията, която я имаше през последните шест години, е свързана с това, че заплатата на учителите да съответства на 125 процента от средната работна заплата в страната, но в момента има сериозно изоставане на заплатата на педагозите, което беше догонено преди години. Поради тази причина, според мен, увеличението на заплатите на учителите трябва да бъде поне с 30 процента, считано от 1 юни 2023 г. Към настоящия момент работим с една 12-а от миналогодишния бюджет, но сега сме в изключително различна, нестандартна и по-трудна ситуация. Бюджетите, които разполагаме са една 12-а от миналата година и тяхната актуализация, за да бъде ясна, видима, прозрачна и разбираема за всички, е добре да е без да има връщане назад, а да се даде от момента, в който е факт Законът за държавния бюджет. Това се надявам да е от 1 юни", обясни председателят на СРСНПБ. От септември 2022 г. най-малко 1486 лв. трябваше да получават учителите, а увеличение на заплатите им от 1 януари 2023 г. нямаше, защото нямаше нов Закон за държавния бюджет и занапред трябва да има увеличение на заплатите на учителите, отбеляза Стаматов. На национално ниво Министерството на образованието и науката може да съобщи каква е средната работна заплата на учителите, а всяко едно училище има различна средна работна заплата. Тя е функция на средната възраст на учителите в съответното училище и на достигнатия праг от средства, обясни председателят на СРСНПБ. През последните три месеца на миналата година имаше промяна на трудовите възнаграждения в различни други сектори - социален, транспорт, здравеопазване, като това доведе до промяна в средната работна заплата в страната. Поради това се получава в момента изоставане на тази винаги догонвана 125-процентна средна работна учителска заплата. Това догонване започна от 2016 г. и постепенно беше достигнато в края на 2020 г. Сега има обаче голямо изоставане в заплатите на учителите, каза Диян Стаматов. Той заяви, че увеличението на заплатите на учителите е повече от наложително да продължи и през 2023 г. Тенденцията учителската заплата да е 125 процента от средната за страната е правилната за работещите в средното образование. Ако има успешно приет бюджет, промяната на заплатите на учителите е разумно да бъде от 1 юни, с поне 30 на сто. Такава промяна би възстановила нарушената тенденция за възнагражденията на учителите, поради изменения на заплатите в страната и инфлацията, обобщи Стаматов.

Content Original Link:

https://fakti.bg/bulgaria/777174-dian-stamatov-ne-stava-asno-otkoga-sa-planirani-sredstvata-za-uvelichenie-na-uchitelskite-zaplati

Добавете коментар

Security code Обнови

Изпратете
0
Shares