От Български институт за правни инициативи изпратиха отворено писмо до Народното събрание. В него се напомня на избраните народни представители, че е важно да се заемат с процедурите за избор на органите с изтекъл мандат. И изброяват 17 позиции, на които трябва да бъдат избрани титуляри.

Ето и пълния текст на писмото:

 

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

От публично известната информация между парламентарните групи на ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ текат преговори за приоритети на законодателна програма, която да получи широка подкрепа. От изказванията на представители на двете коалиции става ясно, че сред тях попадат антикорупция и съдебна реформа в контекста на присъединяването на България към еврозоната и Шенген и изпълнението на разписаните в НПВУ ангажименти.

От Български институт за правни инициативи оценяваме усилията на двете най- големи коалиции в 49-ия парламент и същевременно искаме да припомним, че не трябва да бъдат оставени на заден план процедурите за избор на органите с изтекъл мандат.

Именно тяхното попълване гарантира законосъобразното им функциониране, спазването на принципа за разделението на властите и осигуряването на върховенство на правото. Нещо повече, организирането и провеждането на процедури за избор на ключови контролни и регулаторни органи от 49-ото НС може да допринесе и за преодоляване на политическата криза, която блокира развитието на страната ни вече повече от 2 години. Последните издания на Народното събрание не само че не съумяха да направят и малки стъпки в посока укрепване на институциите, но доведоха до още по-голям хаос с противоречиво организирани процедури за избор или с необосновани смени на ръководителите на органи.

Справянето с корупцията и продължаването на съдебната реформа минават през работещи институции и затова Ви призоваваме към незабавни действия за организиране на процедури за избор на органи с изтекли и предсрочно прекратени мандати. В спешен порядък трябва да изберете:

1. управител и по негово предложение двама подуправители (управление „Банково“ и „Емисионно“) на Българската народна банка;

2. 11 членове на Висшия съдебен съвет (квотата на Народното събрание);

3. главен инспектор и 10 инспектори от Инспектората към ВСС;

4. председател и четирима членове на Комисията за защита на личните данни (по предложение на Министерския съвет);

5. председател и четирима членове (по предложение на председателя) на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори;

6. председател, зам.-председател, секретар и шестима членове на Комисията за разкриване на документи разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия;

7. председател на Комисията за финансов надзор;

8. двама съдии в Конституционния съд (квотата на Народното събрание);

9. управител на Националния осигурителен институт;10. председател, двама зам.-председатели и двама членове (по предложение на председателя) на Сметната палата;

11. председател и четирима членове на Фискалният съвет;

12. председател, зам.-председател и трима членове на Комисията за защита от дискриминация;

13. член на Надзорния съвет на Агенцията за публични предприятия и контрол;

14. председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

15. председател на Комисията за енергийно и водно регулиране;

16. един член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства;

17. управител на Националната здравноосигурителна каса.

В близо 10-годишната практика на БИПИ по мониторинг непрестанно сме посочвали кои трябва да са и водещите стандарти в тази парламентарна дейност – прозрачност, публичност, конкурентност и включеност. Те създават гаранции, че чрез процедурите ще се изберат най-подходящите кадри за съответната позиции, без да оставят в обществото впечатления за политически патронаж и негативна селекция в държавното управление. Бездействието и на 49-ото Народно събрание само ще задълбочи политическата криза и ще даде сигнал към обществото, че и този парламент се проваля в изпълнението на една от основните си функции.

Content Original Link:

https://fakti.bg/bulgaria/774220-bipi-s-pismo-do-deputatite-trabva-da-popalnite-s-titulari-organite-s-iztekal-mandat

Добавете коментар

Security code Обнови

Изпратете
0
Shares