Софийският университет "Св. Климент Охридски" с дълбоко прискърбие съобщава за кончината на проф. д.ф.н. Георги Попов - дългогодишен преподавател в Богословския факултет, най-успелият съвременен изследовател в областта на църковната песенна поезия от епохата на "Златния век" на старобългарската книжнина. Открил и въвел за първи път в научно обращение десетки неизвестни химнографски творби на Кирило-Методиевите ученици.

Опелото ще бъде отслужено на 12 април от 13:00 ч., в храма "Св. Неделя" в София.

Георги Попов е роден на 15 юли 1943 г. в Асеновград, в семейство на свещеник. След шестгодишно обучение, през 1963 г. завършва Софийската духовна семинария "Св. Иван Рилски" (гара Черепиш, Врачанско). През 1970 г. се дипломира в Софийския университет със специалност "Българска филология" и втора специалност "Руски език". Четири години след дипломирането си е учител в Пловдив. През 1973 г. задочна аспирантура по история на българския език към Института за български език при БАН. Специализира на тема "Езиково-текстологично проучване на среднобългарски ръкописи" в Москва и Ленинград (днес Санкт Петербург).

От 1976 до 1988 г. е и хоноруван преподавател по старобългарски език и история на българския език в Пловдивския университет. През 1987 г. защитава дисертационен труд на тема "Триодни произведения на Константин Преславски" и получава научната степен "доктор на филологическите науки".

През 1988-1992 г. е лектор по български език в Института по славистика при Университета в Залцбург, Австрия. От 1993 г. задълбочава научните си изследвания в Кирило-Методиевския научен център при БАН, като получава последователно званията старши научен сътрудник втора степен и старши научен сътрудник първа степен.

Проф. д.ф.н. Георги Попов е преподавател по църковнославянски език и старобългарска книжнина в Богословския факултет на Софийския университет от 1992 г. В периода 2003-2007 г. е председател на Общото събрание на факултета. Член е на редакционния съвет на списание Palаeobulgarica (Старобългаристика), на поредицата Кирило-Методиевски студии, на списание "Богословска мисъл".

За значимите му научни постижения проф. Попов е награден с юбилеен медал "1300 години България", значка за отличие на БАН, медал "Климент Охридски", наградата "Академик Александър Теодоров-Балан", наградата на Националния фонд "Научни изследвания" при МОН за получени значими научни резултати във връзка с работата по проект на тема: "Старобългарски химнографски произведения на Кирило-Методиевите ученици". Носител е и на Почетния знак на Софийския университет "Св. Климент Охридски" със синя лента, както и на орден на Българската православна църква "Св. Климент Охридски" първа степен. За цялостната му изследователска дейност в областта на старобългарското книжовно и културно наследство проф. д.ф.н. Георги Попов е удостоен с Голямата награда за научноизследователска дейност на Софийския университет за 2020 г. в областта на социалните и хуманитарните науки.

Content Original Link:

https://fakti.bg/bulgaria/772254-pochina-izvesten-balgarist-i-lingvist

Добавете коментар

Security code Обнови

Изпратете
0
Shares