След шизофренното решение на пловдивския общински съвет относно смесеното дружество "Пълдин туринвест" пловдивският окръжен съд взе още по-странно решение, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Магистратите признават за неистински документ Решение № 576 на Общински съвет Пловдив, взето с протокол № 24 от 19.12.2022 г., в частта му за т. 1 и т. 3, а в същото време признават т. 2.

В първата точка на решението ОбС - Пловдив не даде съгласие за увеличаване на капитала и изменение на устава на "Пълдин туринвест" АД, с което се намалява участието на Община Пловдив в капитала на дружеството. Възложи на представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на "Пълдин туринвест" Ясен Михайлов да направи изрично изявление пред Общото събрание, че акционерът Община Пловдив упражнява правото по чл. 51б, ал. 2 от Закона за общинската собственост на "блокираща квота" при вземането на решения за изменение на устава и за увеличаване на капитала. В третата точка ОбС - Пловдив възложи на кмета на община Пловдив, в случай, че на някоя от двете дати, определени за провеждане на ОСА на "Пълдин туринвест" АД - 9 януари 2023 г. или 24.01.2023 г., се приемат проекторешения за увеличаване на капитала и/или за изменение на устава на дружеството, да поиска отмяна от съда на взетите от ОСА решения. Втората точка от въпросното решение касае начина на гласуване на представителя на общината в ОСА. По предложение на председателя на групата на "Алтернативна лява БСП" Николай Радев, която сега вече се казва "Алтернатива за Пловдив", мнозинството в Общинския съвет гласува представителят да гласува със "за" на предложенията по време на събранието. На практика, със съдебното решение сега се признава за легитимен текст единствено т. 2 от Решение № 576 на ОбС - Пловдив, взето с протокол № 24 от 19.12.2022 г. Съдът отхвърля като неоснователен и недоказан искът на Община Пловдив да се отменят като противоречащи на повелителни разпоредби на закона на всички решения, взети на проведеното на 9 януари 2023 г. извънредно общо събрание на акционерите на "Пълдин туринвест" АД. Община Пловдив е осъдена да плати разноски в размер на 3600 лева с ДДС за заплатено адвокатско възнаграждение. Решението може да се обжалва пред Апелативен съд Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Content Original Link:

https://fakti.bg/bulgaria/770336-okrajen-sad-plovdiv-se-proiznese-za-paldin-turinvest

Добавете коментар

Security code Обнови

Изпратете
0
Shares