Тазгодишното издание на фестивала „Етноритми без граници“ ще се проведе на 7 април в с. Ново село от 10:30 ч. на площада пред сградата на кметството. Той се организира по проект от Община Русе и с него ще се отбележи Световният ден на ромите – 8 април.

Във фестивала ще се включат деца и младежи от 7 до 18 г. възраст, които ще изнесат концерт, а техни връстници ще представят изложба на рисунки на тема „Цветовете на етноприятелството”. На събитието ще бъде оповестено и класирането от конкурса за есе „Хармонията на етническата толерантност”, а изложба-базар ще представи традиционни за различните етноси кулинарни изделия.

Фестивалът се осъществява по проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“, по ДФП BG05M9OP001-2.056-0007-С01, по процедура за КБ BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2“ по ОП РЧР 2014-2020 и ОП НОИР 2014-2020. Събитието е във връзка с изпълнение на Дейност 7 по проекта: „Укрепване на културната интеграция и идентичността на представителите на уязвими групи“.

Content Original Link:

https://fakti.bg/bulgaria/769878-festivalat-etnoritmi-bez-granici-s-koncert-i-izlojba-v-novo-selo-na-7-april

Добавете коментар

Security code Обнови

Изпратете
0
Shares