Задълбочаващата се демографска криза в страната и увеличаването на заплатите в бизнеса доведе до текущ некомплект от военнослужещи. Това посочват от Министерство на отбраната (МО) в отговор на запитване на БТА във връзка с причините за увеличаващия се некомплект на военнослужещите в Българската армия и решенията на този проблем.

През 2022 г. и началото на 2023 г. са обявени общо 29 конкурса за приемане на военна служба за попълването на 1984 длъжности за военнослужещи. Резултатите към днешна дата показват, че са приети 698 военнослужещи и продължават конкурсите за 732 длъжности.

Предизвикателствата пред управлението на човешките ресурси както в национален мащаб, така и в частност в Министерството на отбраната, се определят от редица фактори, като тези с най-голямо влияние са демографският срив в България, мобилността на човешките ресурси и проблемите с набирането и подбора на личен състав, обясняват от ведомството.

Проблемът с некомплекта на военнослужещите в Българската армия

Проблемът с некомплекта на военнослужещите в Българската армия беше тема и на анализа на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов за състоянието и подготовката на Въоръжените сили през 2022 г., който беше представен през февруари. Тогава адмирал Ефтимов подчерта, че няма смисъл от модернизационни проекти, ако не може да бъде осигурен подготвен и мотивиран човешки ресурс. Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Румен Радев коментира тогава, че освен недостига на хора, проблем е и свръхнатовареността на личния състав.

Увеличаващият се некомплект на военнослужещите още сега трябва да получи много сериозно внимание, посочи тогава министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му освен увеличаване на възнагражденията, в краткосрочен план може да се търси съдействие от общините за настаняване в детски градини, възможности за трети пенсионен стълб и други области на социалната политика.

Мерки за набиране и задържане на военнослужещи

До момента са предприети редица мерки, насочени към преодоляване на некомплекта и създаване на условия за по-висока мотивация на военнослужещите. Една от тях е вдигането на възрастта за приемане на военна служба до 40 години, уточняват от Министерството в отговора си до БТА.

Своята роля за намаляване на некомплекта оказаха и промените в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (в сила от 24.04.2020 г.), даващи възможност на военнослужещите, които не са упражнили право на пенсия да служат с три години повече, посочват от МО.

Проведената кампания „Бъди войник" също има положителна роля за повишаването на броя на кандидатите за приемане на военна служба. Принос имат и проведените различни учения, тренировки и други мероприятия, отразени от медиите.

Основен способ за набиране на военнослужещи е провеждане на конкурси. Чрез тях се приемат на военна служба войници (матроси), сержанти (старшини) и офицерски кандидати, както и офицери на длъжности от кариерна област „професионална". Попълването на малко, но важни длъжности от кариерна област „професионална" се извършва и от завършилите обучение стипендианти, както и курсанти в Академията на МВР, обучавани за нуждите на МО.

От Министерството на отбраната отчитат увеличен интерес при кандидатите за обучение като курсанти във висшите военни училища. Сигурната реализация след края на обучението води до това, че все повече младежи припознават военната професия и се обучават за офицери. Випускниците на висшите военни училища получават гарантирана реализация във Въоръжените сили на България, заемане на длъжности в структури като НАТО, ЕС или други международни организации, участие в международни инициативи, съгласно утвърдените мисии на Въоръжените сили и кариерно развитие в съответствие с придобитото образование и квалификация, обясняват от военното министерство.

Предвижда се Министерството да направи анализ на профила на незаетите длъжности и да планира мерки за намаляване на некомплекта от военнослужещи.

Content Original Link:

https://fakti.bg/bulgaria/762862-demografskata-kriza-dovede-do-tekusht-nekomplekt-ot-voennoslujeshti

Добавете коментар

Security code Обнови

Изпратете
0
Shares