Броят на кредитите на сектори Нефинансови предприятия, Финансови предприятия и Домакинства и към края на последното тримесечие на 2022 г. се увеличава на годишна база с 1.7%, а размерът им - с 12.7%. Това показват последните данни на БНБ.

Кредитите на сектор Нефинансови предприятия в края на последното тримесечие на 2022 година са 150 хил. броя, като се увеличават на годишна база с 6.6%. Размерът на тези кредити е 41.550 млрд. лева, като се отчита нарастване с 10.4% на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Нефинансови предприятия намалява с 0.1%, а размерът им се увеличава с 1.9%.

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на кредитите за сектора са Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (28.5%), Преработваща промишленост (22.5%) и Операции с недвижими имоти (9.7%). Към края на декември 2022 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 74.9%.

В края на декември 2022 г. броят на кредитите на сектор Домакинства нараства на годишна база с 1.5%, като достига 2.831 млн. броя. Размерът им нараства на годишна база с 14.6%, като достига 33.127 млрд. лева. В края на декември 2022 г. в сравнение с края на септември 2022 г. броят на тези кредити се увеличава с 0.2%, а размерът им – с 2.3%. Към края на декември 2022 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 100 хил. до 250 хил. лв. с дял от 25.6%.

Броят на депозитите на сектори Нефинансови предприятия, Финансови предприятия и Домакинства към края на последното тримесечие на 2022 г. намалява на годишна база с 1.8%, а размерът им се увеличава с 14.3%.

Депозитите на сектор Нефинансови предприятия в края на декември 2022 г. са 617 хил. броя, като се отчита ръст от 1.5% спрямо края на същия месец на 2021 г. В края на последното тримесечие на 2022 г. размерът на тези депозити е 40.211 млрд. лева като на годишна база той нараства с 26.6%. Спрямо края на септември 2022 г. броят им се намалява незначително, а размерът им нараства с 3.4%.

В края на последното тримесечие на 2022 г. броят на депозитите на сектор Домакинства е 8.898 млн., като намалява на годишна база с 2%. Размерът на тези депозити в края на декември 2022 г. нараства на годишна база с 8.3% и достига 72.037 млрд. лева. В края на декември 2022 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на тези депозити се повишава с 0.5%, а размерът им – с 4.1%. Към края на декември 2022 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 50 хил. до 100 хил. лв. с дял от 17.9%

Content Original Link:

https://fakti.bg/bulgaria/754192-bnb-kreditite-za-biznesa-nad-1-milion-leva-sa-749-ot-vsichki-otpusnati

Добавете коментар

Security code Обнови

Изпратете
0
Shares