Създаването на Съвет за криминологични изследвания е обнародвано в "Държавен вестник", съобщиха от Министерството на правосъдието. Постановлението на Министерския съвет (ПМС) за създаване на съвета влиза в сила веднага, посочиха от ведомството.

В седемдневен срок институциите трябва да посочат своите представители, в четиринадесетдневен срок със заповед на министъра на правосъдието се определя поименният състав на Съвета и той може да заработи.

До 15 декември трябва да е приета работната програма за 2023 г. Председател на Съвета е министърът на правосъдието, сред десетте членове са зам.-председател на Върховния касационен съд, зам.-министър на правосъдието, вътрешният министър или определен от него заместник, председателят на Националния статистически институт, председателят на Българската асоциация по криминология, представител на Висшия адвокатски съвет, зам.-директор на Института по философия и социология и др.

Съветът ще е експертно консултативно звено за изучаване на проблемите на престъпността, причините, които я обуславят и за разработване на мерки за тяхното предотвратяване и ограничаване, поясняват от БТА.

Той ще организира извършването на криминологични изследвания, ще обсъжда препоръки и становища за промени в нормативната уредба и ще дава предложения за такива промени, като подпомага Министерския съвет при провеждането на наказателната политика.

На 9 август служебният министър на правосъдието Крум Зарков заяви, че създаването на Съвет за криминологични изследвания ще бъде негов приоритет. „Ефективното противодействие на престъпността е абсолютно невъзможно без задълбочен анализ на корените на тази престъпност“, посочи той. По думите му трябва да се създаде място, където научно да бъде подобряван наказателният закон. Решени сме да поставим основите и да задействаме този съвет, каза тогава министърът.

Такъв съвет е съществувал от 2003 г. до 2008 г., преди това е бил последователно под шапката на Главна прокуратура и съответно Върховната касационна прокуратура. Възобновяването на дейността му е и мярка в изпълнение на Концепцията за наказателна политика за периода 2020-2025 г.

Content Original Link:

https://fakti.bg/bulgaria/721442-sazdaden-e-savet-za-kriminologichni-izsledvania

Добавете коментар

Security code Обнови

Изпратете
0
Shares