ПП ГЕРБ обжалва пред областния управител заповедите, с които кметовете на Кърджали и Момчилград образуват подвижни секционни избирателни секции /ПСИК/ за вота на 2 октомври на територията на двете общини.

Броят на подвижните урни в Кърджали е 11, а в Момчилград – 6. Според вносителите на жалбите, двете кметски заповеди са издадени в нарушение на текстове от ИК, Административно-процесуалния кодекс и Решение № 1339 на ЦИК.

Фактическите и правните основания за образуване на ПСИК са бланкетно посочени, без да е извършена предварителна проверка за броя на лицата с трайни увреждания, които не могат да упражнят правото си на избор извън дома си и са подали заявления за гласуване с подвижна кутия, придружени от ТЕЛК-ови решения или медицинска експертиза за здравословно състояние.

Съгласно утвърдената процедура, за създаване на ПСИК е необходимо не само да бъдат подадени заявления, но и да бъде направена проверка дали лицата са с трайни увреждания, които водят до невъзможност да се придвижат сами до изборното помещение или са такива с увредено зрение и затруднения в придвижването по раздел 8 от ИК.

В случая такава проверка не е извършена по надлежния ред или е извършена формално, което създава предпоставки за злоупотреба със законово дадени права и възможности. С оглед недопускането на порочни практики от минали години, от ГЕРБ настояват да се направи проверка за законността на заповедите на кметовете на Кърджали и Момчилград, с които се образуват ПСИК в двете общини и в случай на нарушения, те да бъдат отменени от областния управител.

Content Original Link:

https://fakti.bg/bulgaria/713257-gerb-objalva-broa-na-podvijnite-izbiratelni-sekcii-v-kardjali-i-momchilgrad

Добавете коментар

Security code Обнови

Изпратете
0
Shares