"Комисията по бюджет и финанси ще произведе доклад, в който ще бъдат ясно разписани отделните становища и позиции, за да са в полза на управляващите и правителството. Да може правителството да се възползва от този професионален капацитет, събран около кръглата маса и в същото време да бъдем ясно разбрани от обществото, че когато професионалистите се съберат на един такъв форум, могат да бъдат достатъчно откровени и прями за това как и по какъв начин ще се справим с всички тези предизвикателства, пред които сме изправени и по-специално инфлацията, икономическия растеж и въвеждането на еврото в България".

Това каза председателят на Комисията по бюджет и финанси Любомир Каримански по време на откриването на кръгла маса в Народното събрание на тема: "Инфлация и икономически растеж. Въвеждане на единната европейска валута в Република България – ползи, предизвикателства и рискове“.

Шефът на Бюджетна комисия заяви, че темите за инфлацията и еврото би трябвало да се дискутират доста по-често особено за последната половин година, тъй като те са в основата за икономическия растеж на нашата страна и за възможността България да поеме по един доста по-прогресивен път в своята стопанска дейност.

Каримански представи презентация на тема "Инфлация и предизвикателства пред българската икономика". "Инфлацията не е само привнесена, както повечето от нас твърдят, но има и елемент, който е генериран вътре в страната. Инфлацията е предимно по-висока, ако се гледа периодът 2010-2021 г. Има изключения между 2014 и 2015 г. ЕК очаква инфлацията в България да достигне 11.9 % през 2022 г., което ще бъде двойно по-високо от тази, която се прогнозира в самия ЕС и Еврозоната", коментира той.

Според него различията се дължат на разликата в реалната конвергенция. "България среща и вътрешни предизвикателства като например много по-ниската енергийна ефективност, която има страната в момента, високата енергоемкост на икономиката, проблеми с доставките на газ и по-специално проблемите с непредсказуемостта на доставките в средносрочен аспект, както и всички онези скачащи цени, въз основа на горивата като производни именно на тях.

От своя страна шефът на НСИ Сергей Цветарски представи презентация за икономическо състояние на страната - 31.05. 2022 г. "В продължение на презентацията на г-н Каримански само да кажа, че сме се фокусирали върху инфлация и донякъде икономическо развитие. "По тази причина няколко слайда, които сме структурирали върху индексите на цените на производител, тъй като те са основата на бъдещата инфлация върху всички останали сфери", коментира още той. Според него развитието от август месец насам е доста негативно и разликата се увеличава от това, което трябва да покрием като изискване.

Калин Христов, който е подуправител на БНБ, коментира, че имаме по природата си инфлация, която е една от най-трудните за контрол и трудните управление и потискане. Той обърна внимание, че коронавирусът не е причина за тези фактори, тъй като те са започнали преди него.

Content Original Link:

https://fakti.bg/bulgaria/683533-karimanski-inflaciata-ne-e-samo-privnesena

Добавете коментар

Security code Обнови

Изпратете
0
Shares