Във вторник Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще избира административен ръководител на едно от ключовите съдилища в страната – Апелативен съд София (САС). Кандидат за поста е досегашният председател на САС съдия Даниела Дончева.

Нейният първи мандат съвпадна с пандемията от COVID-19 и наложен локдаун.

Даниела Дончева успешно се справи с режима на работа в условията на противоепидемиологичните мерки както в Апелативен съд София, така и в Съдебната палата. Освен това в кратки срокове започна онлайн излъчване на заседания по дела, които представляват обществен интерес. Така в условията на световна пандемия председателят на САС показа, че българското правораздаване не изостава от най-добрите практики на водещите демокрации.

От 2016 г. съдът работи като пилотен по проект в областта на електронното правосъдие - изготвят се електронни копия на всички дела, постъпващи в съда и се постановяват в електронен вид всички съдебни актове. Електронните съдебни дела като част от Единния портал за електронно правосъдие представляват информационна система, която предоставя възможност на лицата да прегледат електронните копия на техните съдебни дела и да копират отделни документи от делото.

От месец юли 2020 г. САС е пилотен съд по отношение ЕИСС-Единната информационна система на съдилищата. Това нямаше да е възможно, ако навреме не беше подменена изцяло старата и дефектирала техника в съда като сървъри, компютри, монитори, принтери, скенери и други.

САС е най-големият апелативен съд, който е въззивна инстанция по делата на окръжните съдилища в София, София-област, Благоевград, Перник, Кюстендил, Видин, Враца и Монтана.

Ежегодно са провеждани съвещания с окръжните съдилища за анализиране и обобщаване на съдебната практика. През последните години това става в партньорство с Националния институт за правосъдие, като се цели избягване на разнородна съдебна практика.

Едновременно с това при спазване на изискванията на чл.106, ал.1, т.7 от Закона за съдебната власт са извършени проверки на всички окръжни съдилища.

От 2016 г. с измененията в Закона за съдебната власт бяха въведени нови компетенции на общите събрания на съдилищата. Те се отнасяха за т. н. съдийско самоуправление. През изминалия мандат на Даниела Дончева са проведени 26 общи събрания на съдиите. Това показва, че ръководството на САС стриктно спазва изискванията на закона, дори и в тежката ситуация, в която беше светът и България в бушуващата пандемия от COVID-19.

Преди избора на Даниела Дончева съдът беше известен с недостига на работни помещения за съдии и съдебни служители. След встъпването ѝ в длъжност проблемът беше решен чрез разговори с останалите институции в Съдебната палата, които предоставиха някои свои помещения на САС.

Освен това от 2020 г. на председателя на САС беше поверено стопанисването на Съдебната палата. Всяка година председателят на САС провежда по около 21 броя обществени поръчки, които са свързани с нейното стопанисване и нормалната работа на съда.

Не на последно място в първия мандат на Даниела Дончева бяха взети мерки за намаляване на натовареността на съдиите в гражданска и търговска колегии. Разкрити бяха 2 нови състава. Осигурени бяха и нови щатни бройки за съдебни помощници с цел подпомагане дейността на високо натоварените съдии. Всички тези мерки позволиха изграждането на добри колегиални отношения и благоприятна работна атмосфера.

Даниела Дончева подкрепи и отварянето на съда към гражданското общество. Редовно се провеждат дни на отворените врати. Честа практика са срещите с магистрати от други държави-членки на ЕС.

140 години от създаване на Софийски апелативен съд и 20 години от възстановяване на дейността му бяха отбелязани от серия от прояви. По идея на председателя на съда и с дейното ѝ участие беше издадена Илюстрована хроника на Софийски апелативен съд за дейността му 1878-1947 година и 1998- 2018 година.

Първият мандат показа, че досегашният председател на САС съдия Даниела Дончева може да се справя с предизвикателствата пред българското правосъдие. Избирането ѝ за втори мандат ВСС би било сигнал към съдебната система и обществото, че подкрепя добрите практики.

Коя е Даниела Дончева?

Тя има близо 30 годишен юридически стаж в органите на съдебната власт. Кариерата ѝ започва като младши съдия през 1994 г., а на следващата година става съдия в Районен съд – София, където в периода 1998 – 2000 г. е заместник – административен ръководител – заместник – председател на съда.

От 17.01.2000 г. до 11.02.2002 г. е била съдия в Софийски градски съд, след което и до настоящия момент е съдия в Апелативен съд – София.

От 02.07.2009 г. тя е заместник – административен ръководител – заместник – председател на Апелативен съд – София.

От юли 2016 година е административен ръководител - председател на АС-София.

Даниела Дончева завършва и специализации по Наказателно право - Кралство Испания, по европейско право, право на Европейската общност. Диплом от Международна магистърска програма "Право на ЕС" към СУ "Св. Кл. Охридски", Европейски университетски център Нанси - Университет на Страсбург.

Content Original Link:

https://fakti.bg/bulgaria/671317-shte-podkrepi-li-vss-povelitela-na-sadebnata-palata-za-vtori-mandat

Добавете коментар

Security code Обнови

Изпратете
0
Shares