Софийският адвокатски съвет ще провери адвокат Петър Илиев заради становището на Етичната комисия на Софийския университет, че е плагиатствал при написването на книгата си за компетенциите на Народното събрание през 2015 г. Информацията е дадена от Софийската адвокатска колегия за "Дневник".

Ето и отговора на авдокатурата: "В Софийския адвокатски съвет е проведено обсъждане по повод становището на Етичната комисия на СУ по казуса с адв. Петър Илиев, както е огласено в медиите. Предвид данните в становището предстои да бъде извършена проверка в съответствие с правилата на Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката, която ще приключи с решение на Съвета".

Заради изводите на проверката на Етичната комисия на Софийския университет, ректорът на висшето училище предложи Илиев да бъде дисциплинарно уволнен. Петър Илиев обаче напусна университета преди с казуса да се занимае Юридическия факултет и така предотврати производство срещу себе си.

Според закона за адвокатурата сред дисциплинарните нарушения са и уронването на престижа и достойнството на професията и нарушаване на професионалната етика и морала. То може да бъде наказано са порицание; глоба от една до осем минимални работни заплати; лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата за срок от една до три години; лишаване от право да упражнява адвокатска професия за срок от 3 до 18 месеца; лишаване от право да упражнява адвокатска професия за срок до 5 години при повторно нарушение.  http://dnesplus.bg

Добавете коментар

Security code Обнови

Изпратете
0
Shares