Ще търсим кредит с ниска лихва, с него можем да редуцираме на половина просрочените задължения до края на годината, каза д-р Атанас Атанасов

Александровска болница не е пред фалит, но е заплашена от такъв, заради просрочени задължения, заради които доставчиците могат да предявят иск и да запорират сметките ѝ.

Това обясни шефът на болницата д-р Атанас Атанасов на брифинг, след като днес здравното министерство изнесе информация за състоянието на "Александровска", представяйки част от одитен доклад, без обаче повече подробности по него.

Общата загуба на болницата към момента била 70 млн. лв. Задълженията ѝ обаче са 52 млн. лв., от които 35,5 млн.лв - просрочени, т.е. е минала датата на падежа.

70-те милиона дошли от ежегодно генериране на загуби в размер между 3 и 6 млн. лв. от 2013 г. досега. Това е общата счетоводна загуба, обясни Атанасов. 

"Фалит на болницата може да се обяви, когато тя стане напълно неплатежоспособна. Когато не може да обслужва изобщо задълженията и обяви несъстоятелност. В случая болницата не е в такова състояние, но е  заплашена, ако не намерим инструменти в опит да погасим тези 35 млн. лв. просрочия. Има опасност доставчиците да заведат съдебни процедури, да ги спечелят, защото болницата е неизрядният договорен партньор и тогава, с изпълнителен лист могат да блокират сметките на болницата и тя да изпадне в пълна неплатежоспособност", каза Атанасов. 

Сред идеите на ръководството за извеждане на болницата от това състояние са разработването на план за преструктуриране на дейностите, върху който вече се работело.

"Разписали сме инвестиционна програма, която е насочена към подобряване на условията на работа, привличане на пациенти. Разработваме програма за разкриване на нови дейности, които да задоволяват здравни нужди, но и да донесат приходи на болницата", каза още Атанасов. 

Вече били проведени и разговори с повечето кредитори, които били готови да изчакат да им бъде представен окончателен погасителен план, какъвто болницата ще може да даде, след като се вземе решение как ще се преструктурира и до каква степен могат да се редуцират разходите. 

Ръководството планира и да изтегли кредит с ниска лихва и по-дълъг срок на връщане, с който да се елиминира финансовата тежест, идваща от наказателните лихви от предоговорените просрочия, обясни още Атанасов.

Става дума за лихви дошли от предоговаряне на срокове за изплащането им. Такава наказателна лихва имат 24,3 млн. лв от натрупаните 35,5 млн. лв. просрочия. Тя е в размер на над 7%, стана още ясно от думите на Атанасов. 

"Ако за тази част с високите лихви успеем да изтеглим кредит с по-ниска лихва и нормален срок на връщане, можем до края на годината да редуцираме поне на половина просрочените задължения", обясни той, като допълни че търсената лихва ще е около 3%. 

Според Атанасов болницата навлязла в "катастрофалното" си състояние, в което е момента в последната година.

"Когато дойдох за първи път тук началото на юни, първият документ, който разгледах за финансовото състояние, беше годишният финансов отчет към края на 2020 г. Там фигурираха просрочени задължения за около 8,5 млн. В юли месец, когато фактически започна работа новият Съвет на директорите, просрочените задължения вече бяха 28 млн. лв. плюс още 6,5 млн. лв. с договорени нови срокове на падежи.

Тези предоговаряния на сроковете са довели до излизане от графа просрочени на част от задълженията, но след изтичане на споразуменията за сроковете им, те отново минават в графа просрочия и това е причината за драстичната разлика в отчетите", обясни още Атанасов.   http://dnesplus.bg

Добавете коментар

Security code Обнови

Изпратете
0
Shares