Невъзможно е НДК да бъде приватизиран, защото дружеството е в забранителния списък за приватизация. Това се посочва в позиция на Съвета на директорите на НДК по повод изнесената информация относно състоянието на културния център от министъра на културата проф. Велислав Минеков на днешната пресконференция. Това съобщиха от пресцентъра на НДК.

Ето я позицията им:

Във връзка с изнесената информация относно състоянието на НДК от министъра на културата проф. Велислав Минеков на днешната пресконференция внасяме следните разяснения:

1. НДК е регистриран като еднолично акционерно дружество със 100% държавно участие на 9 май 2011 г. Мотивите за това решение са публикувани в Разпореждане N 1 на МС от същата година.

Загубите на НДК за 10 години - от момента на създаването на дружеството до 01 януари 2021 г. възлизат на:

- 9,466 млн. лв./общо за периода/ загуби от оперативна дейност

- 77 млн. лв /общо за периода/ амортизационии загуби

В края на 2014 г. дружеството разполага с резерв от около 9 млн. лв. по справка на тогавашния принципал. В средата на 2017 г. настоящето ръководство в кризен за дружеството момент поема управлението с празна каса. От средата на 2017 г. до този момент всяка година методично е намалявана загубата, увеличавани са приходите, като едновременно с това са оптимизирани разходите за издръжка. За първи път през 2019 г., приходите от основната дейност надвишават тези от допълнителни дейности – отдаване под наем на офисни и търговски площи. Дори и в периода на ковид кризата, която нанесе тежки щети върху финансовото и стопанското състояние на НДК сме успели да сведем загубите до по-ниски нива от годините на активна дейност и благоприятна пазарна среда.

2. В периода на безпрецедентната и непозната за НДК криза, както и за целия културен и конгресен сектор сме предприели редица активни мерки, с които да съхраним дейността и служителите на НДК. Директните финансови щети за дружеството от ковид кризата за 2020 г. са в размер на 6 млн. лв. В изпълнение на Устава на НДК регулярно сме уведомявали за цялостното състояние на НДК принципала на дружеството. Едновременно с това сме обсъждали различни мерки, адекватни на ситуацията. Междувременно сме провели редица срещи с държавни структури като “Фонда на фондовете” и техни инвестиционни посредници, Министерството на културата, Министерството на финансите в търсене на решение на кризисната ситуация. В Министерството на културата и в Агенцията за публичните предприятия сме входирали план за развитие на дружеството за периода 2020 – 2022 г. и Кризисен план към него, в който сме отчели рязката промяна в пазарната среда, вследствие ковид кризата. Темата за състоянието на дружество е повдигана многократно и в медийното и общественото пространство. НДК предвид статута си не можеше да се възползва от различните икономически мерки, предложени от Министерството на културата и други институции, които бяха възможни за различните разпоредители на бюджетни средства. Единствената мениджърска възможност бе кандидатстване за оборотен и инвестиционен кредит в размер на 10 млн. лв.от ББР, с които да стабилизираме и съхраним дейността на дружеството и то да бъде предпазено от фалит. Напомняме, че НДК е търговско дружество, което функционира изцяло на пазарен принцип при неравностойни пазарни условия. Погрешно е общественото схващане, че НДК получава средства за своята издръжка, инвестиции или развитие от държавата.

3. По отношение на офисните площи, които се ползват от ПП „ГЕРБ” в административната сграда ПРОНО на НДК с решение № 986/28.12.2009 на МС, 16 и 17 етаж на административната сграда на НДК се отнемат поради отпаднала нужда от ТПО „НДК”. В резултат на това от 2009 г. НДК няма отношение към тези площи.

4. Относно изразените от министъра на културата съмнения за приватизация на НДК бихме искали да заявим категорично следното:

Невъзможно е НДК да бъде приватизиран, защото дружеството е в забранителния списък за приватизация.

Силно сме разтревожени от изказаните съмнения за евентуална приватизация и молим министъра на културата да изнесе всички данни, с които разполага в тази връзка. В допълнение бихме искали да обърнем внимание, че през годините назад части от НДК са продадени на частни фирми, с което е отнета възможността за икономическо оцеляване на дружеството в тежка ситуация като настоящата.

Съветът на директорите на НДК остава отворен за диалог с екипа на Министерство на културата и всички държавни институции за разрешаване на трудната ситуация, в която се намира този знаков конгресен и културен център за София, България и цяла Югоизточна Европа.   http://dnesplus.bg

Добавете коментар

Security code Обнови

Изпратете
0
Shares