19% от българите са подведени да купят фалшив продукт. Това е най-високият дял сред държавите членки на Европейския съюз (ЕС). Според проучването на Европейските граждани и интелектуалната собственост (ИС), проведено от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. 

Според проучването близо 1 на всеки 10 европейци (9%) твърди, че е бил подведен да закупи фалшиви продукти, като са налице значителни разлики между държавите—членки на ЕС. Държавите с по-висок дял на подведени потребители са България (19%), Румъния (16%) и Унгария (15%). В сравнение с това Швеция (2%) и Дания (3%) са с най-ниските дялове в рамките на ЕС.

В глобалния контекст на процъфтяваща електронна търговия — според Евростат през 2020 г. над 70% от европейците са пазарували онлайн — несигурността във връзка с подправените продукти продължава да поражда опасения сред гражданите на ЕС. Според проучването една трета от европейците (33%) са изпитвали съмнения дали закупен от тях продукт е оригинален.

Според съвместно проучване на EUIPO и Организация за икономисческо сътрудничество и развитие (ОИСР) подправените продукти представляват 6,8% от вноса в ЕС на стойност 121 млрд. евро и обхващат всички сектори: козметика, играчки, вино и напитки, електроника, облекло и дори пестициди. Те могат да породят сериозни рискове за здравето и безопасността на потребителите, по-конкретно чрез излагане на вредни химикали и други опасности.

Опасенията във връзка с подправени продукти са нарастнали по време на пандемията от COVID-19. Разпространението на подправени лекарствени продукти като антибиотици и обезболяващи препарати, а наскоро и други медицински продукти като лични предпазни средства и маски за лице, постави това явление в центъра на вниманието.

Освен рисковете за здравето и безопасността, подправените продукти често водят до пробиви в сигурността и до финансови загуби.

Цифровото пиратство също е привлекателен пазар за нарушителите. Налице са значителни загуби при IP телевизията (IPTV) — телевизионно съдържание, което се получава чрез интернет връзка. Всяка година доставчиците на незаконна IPTV в ЕС печелят почти 1 млрд. евро, като нанасят вреда на създателите на съдържание и на законните предприятия.

Престъпленията с ИС представляват доходоносна дейност, включваща организирани престъпни групи, като все повече доказателства сочат, че съществуват връзки между подправянето и пиратството, както и с други престъпления като трафика на наркотици и на хора, киберпрестъпността или измамите.

Подправянето се отразява не само на потребителите, но нанася значителни вреди и на икономиката на ЕС, и по-специално на малките и средните предприятия (МСП). Според публикуваното от EUIPO Информационно табло за ИС и МСП 1 на всяко 4 МСП в Европа твърди, че е пострадало от нарушение на негова ИС, като само в България този дял е 39,7%.

Дружествата, които притежават права върху ИС като марки или патенти, докладват за загуба на оборот (33%), навреждане на репутацията им (27%) и загуба на конкурентно предимство (15%) поради нарушения на техните права.

За да повиши осведомеността колко ценна е ИС и да помогне на МСП да повишат своята конкурентоспособност на пазара, EUIPO стартира програмата "Ideas Powered for Business", която включва фонд за МСП с предвидени 20 млн. евро, в сътрудничество с Европейската комисия и службите за интелектуална собственост на държавите членки. Тази инициатива субсидира както услугите за оценка на ИС, така и 50% от таксите за подаване на заявки за марки и дизайни на национално, регионално или европейско равнище, и също така помага на хиляди МСП да разработят стратегии за ИС в тези трудни времена.  http://dnesplus.bg

Добавете коментар

Security code Обнови

Изпратете
0
Shares