В своя декларация Асоциацията на университетските болници в България изказват тревогата, с която следят тиражираните в медиите твърдения, относно управлението и финансовото състояние на УМБАЛ "Александровска" , както и за отношенията между Университетска болница "Лозенец" и НЗОК.

Към момента на изготвяне на настоящата декларация от Асоциацията на университетските болници в Република България не разполагат с документи и информация от компетентен орган, констатиращи твърдените нарушения. Те считат, че се накърнява престижа на тези водещи лечебни заведения. Създават се предпоставки за необосновани изводи и прибързани мерки, които в конкретната обстановка не биха били от полза нито за работещите и обучаващите се, нито за пациентите в тях.

Според тях компетентните институции трябва да направят необходимите проверки и анализи, както и да не се вземат прибързани решения, които биха довели до загуба на доверие от страна на пациентите, уронване престижа на университетски преподаватели и всички произтичащи от това неблагоприятни отражения в здравната и образователната система.

От Асоциацията обясняват, че пандемията, свързана с разпространението на COVID - 19 е оказала съществено неблагоприятно влияние върху всички сфери на обществения живот. Университетските болници в България са били изключително засегнати не само от периодичните ограничения за осъществяване на планов прием, но и от преструктуриранията на клиники и отделения в COVID структури, допълват в декларацията си.

Те изтъкват, че тези трудности не са им попречели да продължат да изпълняват своите общественополезни функции - лечението на огромната част от пациентите със SARS-CoV-2 е било поето от тях. Продължили да осигуряват и необходимите условия за провеждане на практическото медицинско образование на бъдещите медицински специалисти, включително чуждестранните студенти.

Според тях стабилността и баланса при управлението на лечебните заведения в условията на безпрецедентна световна криза е от съществена важност за нормалното осъществяване на тяхната дейност.

От Асоциацията на университетските болници в България, при необходимост ще окажат съдействие на всеки неин член, станал обект на недоказани обвинения и предлага на засегнатите да защитят правата и доброто си име по предвидения в закона ред.

С аналогична позиция излязоха и от Български лекарски съюз, който предупреждава, че разпространяването на данни от неофициален характер и преди приключване на съответните проверки е неприемливо и вредно и настройва общественото мнение срещу една от най-големите болнични структури в страната и медиците, работещи в нея.

"Проблемите в едно лечебно заведение не се решават в телевизионни интервюта и медийни участие." БЛС иска решения да се вземат едва след излязъл резултат от извършена проверка на обективните обстоятелства по казуса, за да не се уронва авторитета на лечебното заведение и медицинския персонал, работещ в болницата и да се руши доверието на обществото, както в УМБАЛ "Александровска", така и в българското здравеопазване.  http://dnesplus.bg

Добавете коментар

Security code Обнови

Изпратете
0
Shares