Магистратите от тричленния състав на Върховния административен съд (ВАС) с окончателно решение потвърди, че ски влек "Меча поляна" в Природен парк "Витоша" трябва да бъде премахнат. Информацията е от ВАС.

Административното дело беше образувано по касационна жалба на "Витоша ски" през 2020 г. против решение на Административен съд София - град, с което е потвърдена Заповед на началника на РДНСК-София. Със заповедта се нарежда премахването на незаконен строеж на "ски влек Меча поляна" - открита въжена линия, находяща се в имоти с идентификатори 6074.156, 6074.444, 6074.381, 6074.85 и 6074.264 по КК на гр.София, ПП "Витоша", район "Панчарево".

Ски влек "Меча поляна" е открита въжена линия с дължина около 92 м, с 4 стоманени стълбове, с височина около 3,5м., забити в земята, без бетонови фундаменти. Всеки от тях е укрепен с по три броя метални тръбни подкоси с дължина около 1.80-2 м и стоманени въжета. Има и задвижващ механизъм с електрически двигател, водещо, обръщателно и направляващи въжета, както и кабина за управление на лифта. Установено е още, че строежът е извършен около 2005 г., по възлагане на "Витоша ски" АД, която е и негов собственик.

Върховните магистрати приемат за правилни изводите на първоинстанционния съд, че ски влека - предмет на оспорената заповед, е строеж от трета категория и като такъв се явява строеж, за който се изискват строителни книжа, каквито в случая липсват.

Въжените линии подлежат на инвестиционно проектиране, съгласуване с органите на държавен технически надзор, издаване на разрешение за строеж и въвеждане в експлоатация, по реда на Закона за устройство на територията. Заради това издадената от началника на ДНСК заповед за премахване на влека е законосъобразна.  http://dnesplus.bg

Добавете коментар

Security code Обнови

Изпратете
0
Shares