гр./с. : Пловдив
Адрес : с. Първенец
( на 3км. от гр. Пловдив ),
ул. “Цар Борис” №25
GSM : +359884234118
e-mail : canifelici[@]abv.bg
Сайт : https://www.canifelici.bg