За периода март-май 2018 г. Регионалните здравни инспекции в страната са извършили 7 224 проверки на централни водоизточници и други водоснабдителни обекти.

Контрол е извършен и на водопроводната мрежа в населените места като от крана на потребителя, са взети 4 166 проби за изследване на водата по показателите, включени в Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Това каза министърът на здравеопазването Кирил Ананиев, предаде репортер на БГНЕС.

И при тези проверки са установени леки отклонения от нормите за питейна вода. Те касаят неефективното обеззаразяване на водата и наличие в нея на нитрати, органолептика (цвят, вкус, мирис, мътност), манган и хром. В около 4% от пробите са установени наднормени количества на нитрати (>50 мг/л).

Този проблем е с многогодишна давност и е характерен за районите с интензивно земеделие. Случаите с отклонения по показател манган са единични и непостоянни случаи.

Най-сериозен остава проблемът в област Хасково, където в няколко зони на водоснабдяване с години се отчитат превишения на допустимата концентрация на манган, която принуждава властите да въвеждат забрана за пиене на водата. Поредният повод за въвеждане на същата забрана стана и наднорменото съдържание на уран, което беше установено от властите миналата година и през февруари 2018-та. Част от пунктовете в гр. Хасково все още продължават да спазват въведените ограничения за ползване на конкретни водоизточници в област Хасково, както използването на водата за пиене и готвене от крана при потребителя в гр. Хасково и някои малки населени места в областта. Поради същата причина е ограничено и ползване на питейната вода за пиене и готвене в с. Казанка, община Стара Загора.

Наличието на хром във водата също е проблем, който се констатира от години, но той има регионален характер и се дължи на липсата на пречистване на водата. Такива отклонения са установени в малки зони на водоснабдяване в областите Плевен и Монтана.

Заради влошеното качество на питейната вода в периода март-май 2018 г. органите на държавния здравен контрол са връчили 265 предписания на ВиК операторите. Най-често предписваните мерки са за извършване на проучване на причините за констатираните отклонения, подобряване на състоянието на водните съоръжения, подобряване на обеззаразяването на водата, въвеждане ограничения в ползването на питейната вода и доставка на питейна вода чрез водоноски или на бутилирана вода там, където има въведени такива ограничения.

Съставени са 32 акта във връзка с констатирани отклонения в качеството на водата, нарушения в методите и начина на дезинфекция, липса на здравни книжки и други нарушения на здравните изисквания.

Оказва се, че отговорността за доставянето на чиста и безопасна питейна вода на населението е разпределена между няколко институции. Това са басейновите дирекции към Министерството на околната среда и водите, регионалното министерство, водоснабдителните дружества, ВиК операторите и министерството на здравеопазването.    http://dnesplus.bg/
   
   
БНБ Текущи валутни курсове
  • Курсове за 13.12.2019


    Българска народна банка

    • 1 USD = 1.75034 BGN (down)
    • 1 GBP = 2.34209 BGN (up)
    • 1 CHF = 1.78094 BGN (down)
   

           Фиксиран курс
              1 EUR =
1.95583 BGN

   

Радио  

   
   
   

Контакти  

e-mail: info{@}mybgdir.com
Бг-каталог

   
   
   
© 2018 - 2019г. Всички права запазени! Бг - каталог ©