Проектът е част от „Програмата за финансиране на иновативни стартиращи предприятия” на „Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия – СО" - ОГФМСП и става факт с подписването на споразумението за съвместно партньорство между БАКБ и Столична Община.

Зам.-кметът на София Дончо Барбалов заедно с главния изпълнителен директор на Българо-американска кредитна банка Илиан Георгиев и изпълнителният директор на БАКБ Лорета Григорова дадоха старт на партньорството по Програмата на 29.06.2018г. в залата на Управителния Съвет на БАКБ на ул. „Славянска № 2”, съобщиха от банката.

На официалната церемония присъстваха: Васил Симов- председател на УС и изпълнителен директор на БАКБ, Ирина Йорданова – председател на Съвета за управление на ОГФ, Николай Ценков – управител на ОГФ, общински съветници.

Програмата за финансиране на иновативни стартиращи предприятия в Столична община представлява специална гаранционна схема на ОГФМСП. Тя е разработена с цел да стимулира развитието на start-up предприятия и да улесни техния достъп до финансови ресурси, необходими за реализация на бизнес проектите им. Приоритетни направления в програмата са иновации в областта на информационните и комуникационни технологии, както и нови технологии в креативните и реактивните индустрии. Чрез стимулирането на развитието на тези две сфери програмата представя идеята за София като иновативен център по европейски модел. Освен технологичен център и поле за иновации Столицата ще може да се реализира и като креативен хъб, благодарение на сътрудничеството между ОФГМСП, БАКБ и бъдешите предприемачи.

„Стратегически фокус на БАКБ е подкрепата на зелената икономика и финансирането на иновативни проекти, свързани с устойчивото развитие. Ние вярваме, че младите хора носят силен заряд и техните иновативни идеи имат огромен потенциал за създаване на бизнес и заетост. Затова нашата стратегия е да ги подкрепяме. Част от тази стратегия е създаването на проекта ни „БАКБ Предизвикателство“ за стартиращи зелени идеи и иновативни проекти, свързани с опазване на околната среда и развитие на технологиите. Партньорството ни по „Програмата за финансиране на иновативни стартиращи предприятия” на ОГФМСП осигурява нужната синергия между бизнеса, финансиращите институции и общинските фондове“, коментира Илиан Георгиев, главен изпълнителен директор на БАКБ.

„Убеден съм, че тази нова гаранционна схема ще даде още една перспектива в дългогодишното партньорско сътрудничество между Фонда и банката“, посочи заместник-кметът Дончо Барбалов. „Амбициозната цел, която си поставяме, е София да се превърне в своеобразна Балканска столица на предприемачеството и иновациите. Само през този месец София беше домакин и партньор на изключителни инициативи, които доказват, че вървим в правилната посока. Събития като Европейския фестивал „Уебит“, Балканския хакатон и Европейската дигитална асамблея създават благоприятна среда в столицата за ускорено развитие на иновациите и стартиращите компании“.

Стартиращите компании, желаещи да участват в програмата трябва да отговарят на основните критерии за стартиращо иновативно предприятие т.е. да са фирма, създадена преди не повече от 3 години и седалището им да е на територията на Столична община. Програмата дава предимство на жени предприемачи със завършена образователно-квалификационна степен „Бакалавър" в сферата на проекта, бизнеси със социален и екологичен ефект, както и такива, които разкриват нови работни места за безработни.

Програмата предоставя гаранции до 50%, като максималният гаранционен размер на ОГФМСП е 30 000 лв. Гаранционният ангажимент е със срок до 60 месеца.    http://dnesplus.bg/
   
   
БНБ Текущи валутни курсове
   

           Фиксиран курс
              1 EUR =
1.95583 BGN

   

Радио  

   
   
   

Контакти  

e-mail: info{@}mybgdir.com
Бг-каталог

   
   
   
© 2018 - 2020г. Всички права запазени! Бг - каталог ©