Всяка година със Закона за държавния бюджет се определя размерът на трансферите за държавните висши училища (ДВУ). В случаите на разлики между разчетения брой на студентите, въз основа на които са предвидени средствата, за броя на приетите за обучение студенти се извършват компенсирани промени между бюджетите на ДВУ и бюджета на МОН. Това заявява министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в отговор на депутатско питане за промени в бюджетното финансиране на висшите училища, вследствие на по-малкия брой приети студенти, предаде репортер на БГНЕС.

Освободените средства се предоставят по бюджета на Министерството на образованието и науката за реализиране на дейности и мерки за развитие на системата на висшето образование - обновяване на материалната база, по-добри условия за обучение и иновативни технологии, допълва министърът. Той информира още, че броят на успешно завършилите средно образование в България е 49 331 през 2015 г., през 2016 г. - 43 876 бр. и през 2017 г. - 45 252 бр.

Издадените от МОН удостоверения „Apostille" на документи от институциите в системата на предучилищното и училищното образование (диплома, свидетелство за основно образование, удостоверение за завършен клас/етап, справка за успеха и хорариума, служебна бележка и др.) са 9 183 бр. за 2015 г., през 2016 г. -8 337 бр. и през 2017 г. - 7 838 бр.

Броят на разчетените в бюджета за съответната година първокурсници в редовна форма на обучение в държавните висши училища в България: За 2015/2016 г. - 44 079 бр.; За 2016/2017 г. - 38 725 бр.; За 2017/2018 г. - 36 581 бр.

Броят на реално приетите първокурсници в редовна форма на обучение в държавните висши училища в България за 2015/2016 г. е 41 036, за 2016/2017 г. - 35 721 бр., за 2017/2018 г. - 34 602 бр., завършва отговорът на министър Вълчев.   http://dnesplus.bg/
   
   
БНБ Текущи валутни курсове
   

           Фиксиран курс
              1 EUR =
1.95583 BGN

   

Радио  

   
   
   

Контакти  

e-mail: info{@}mybgdir.com
Бг-каталог

   
   
   
© 2018 - 2020г. Всички права запазени! Бг - каталог ©