Въпреки обжалваните обществени поръчки финансовият министър Владислав Горанов е на мнение, че настоящата 2018 година ще бъде най-успешната за Фонда на фондовете, който вече управлява ресурс от над 1,1 млрд. лева.

В периода 2016 – 2017 г. Фондът на фондовете, наречен „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД изгради своята организационна рамка и управленски професионален капацитет, спазвайки европейските изисквания. Успешно бяха договорени и сключени финансови споразумения за прилагане на инструментите по четири оперативни програми: „Развитие на човешките ресурси и региони в растеж“, „Околна среда“, „Иновации“ и „Конкурентоспособност“. Това заявява финансовият министър Владислав Горанов в отговор на депутатско питане за дейността на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, предаде репортер на БГНЕС.

От февруари тази година дружеството вече влезе и в ролята на холдингов фонд по Програмата „Джесика“ от предходния програмен период, като пое управлението на средства от Европейската инвестиционна банка. Сключено бе и споразумение с управляващия орган по Оперативна програма „Околна среда“ за управление на инструментите, насочени към мерките за управление на отпадъците.

В обобщение на това, Фондът на фондовете вече е приел и управлява ресурс, надвишаващ 1 млрд. лв. – 1 млрд. 11 млн. 335 хил. и 600 лв. Екипът на Фонда е изградил стратегия за прилагане на финансовите инструменти, чиято стойност надвишава 90% от общия ресурс, който управлява, и е провел пазарни консултации за инструменти за близо 740 млн. лв., информира министър Горанов. Той добавя, че в края на миналата година дружеството успешно е подписало споразумения с първите избрани финансови посредници за предоставяне на микрокредити за стартиращи компании на предприемачи от уязвими групи и вече 3,4 милиона са на разположение на крайните получатели.

Във връзка с Програмата „Джесика“ вече са инвестирани близо 60 милиона в рамките на програмния период и в монета се реинвестират със същите цели.

До началото на есента се очаква Фондът на фондовете да подпише още шест споразумения с посредници за финансови инструменти с ресурс по програмите „Региони в растеж“, „Иновации“ и „Конкурентоспособност“ с обща стойност на ресурса за инвестиции от близо 454 млн. лв. Процедурите по избор на тези инструменти стартираха още през миналата година и се развиват съгласно заложените оперативни графици, при достатъчен интерес от страна на частния сектор, отбелязва Горанов. Той заявява и че в следващите месеци Фондът ще осигури достъп до финансиране за български предприятия и общини в размер на приблизително 513 милиона, които възлизат на над половината от управлявания от Фонда ресурс. Мобилизираните частни инвестиции и самоучастие на финансовите посредници вероятно ще достигнат 190 млн. лв. предвид заложената структура на инструментите.

Предвид постигнатите резултати, въпреки липсата на директен аналог и пример за работещ сходен модел в рамките на целия Европейски съюз, смятам, че Фондът постига успешно представените пред дружеството цели и гради практики, които вече се дават като успешен пример на европейско ниво.

Безспорно от стартирането на сегашния програмен период, единият подход беше да предоставим целия този ресурс да се управлява извън страната и да не изграждаме подобен капацитет в рамките на българската държавна машина. Решението да го изградим според мен продължава да бъде правилно. Темповете, с които се движим, са задоволителни, въпреки че можеха да бъдат по-добри. Примерно, обжалват се обществени поръчки, което си е в рамките на Закона и на правилата, но считам, че сме постигнали добър напредък и добро темпо и 2018 г. ще бъде най-успешната година за Фонда, се казва още в отговора на министър Горанов.
http://dnesplus.bg/
   
   
БНБ Текущи валутни курсове
   

           Фиксиран курс
              1 EUR =
1.95583 BGN

   

Радио  

   
   
   

Контакти  

e-mail: info{@}mybgdir.com
Бг-каталог

   
   
   
© 2018 - 2020г. Всички права запазени! Бг - каталог ©