До края на настоящата година покритието на териториите с одобрена кадастрална карта трябва да достигне над 90%.

Това заявява регионалният министър Николай Нанков в отговор на депутатски въпрос за административното обслужване от Агенция по геодезия, картография и кадастър, предаде репортер на БГНЕС.

До края на 2016 г. систематичното създаване на кадастралната карта покриваше 22% от територията на страната. Значителното забавяне на процеса по създаване на кадастър и имотен регистър доведе до разработване и приемане през 2015 г. на „Концепцията за ускорено създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и за ускоряване процеса по създаване на имотен регистър“ от Министерския съвет.

За изпълнение на тази дейност в Агенцията се прехвърлиха 52 щатни бройки от Министерството на земеделието и храните. Тези бройки се използват предимно за дейностите по преобразуване на данните от кадастралната картата на възстановената собственост, тоест не по обслужване и по издаване на съответните документи, което е услуга, която предоставя Агенцията към потребителя на тази услуга – българските граждани и бизнеса, подчертава министърът. Той добавя, че в изпълнение на заложените цели в концепцията към днешна дата, обхватът на територията с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри е 52%, включително за територията на цялата Столична община. „Лозенец“ остана последният район, в който ще се приема кадастрална карта, припомня Нанков.

Той съобщава още, че до края на 2018 г. се очаква нарастването на териториите с одобрена кадастрална карта да се увеличи, като покритието ще достигне над 90%.

Увеличението на територии от страната с кадастрална карта с още 30% само за две години доведе до значително нарастване на обема от работа във всички служби, най-вече в софийската такава, тъй като в София за последните четири години имаме 45% нарастване на обема на работа, вследствие на приетите нови райони с кадастрална карта. Освен дейностите, свързани с нанасяне на нови обекти, отстраняване на грешки и предоставяне на услуги, служителите са ангажирани с контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Предприети са мерки за подобряване качеството на данните в кадастъра. Административното обслужване обхваща както поддържането на кадастрална карта и кадастрален регистър в актуално състояние, включително отстраняването на грешки в кадастралната карта и въвеждане на нови данни, така и издаване на официалните удостоверителни документи.

Качеството на данните в кадастралната карта е обусловено от качеството на първичните източници за нейното създаване – карта на възстановената собственост и предходни кадастрални планове. За отстраняването на грешките в кадастралната карта и кадастралните регистри е налична нормативно определена процедура, която опростихме, благодарение на Вас като народни представители, с нормативни промени – по наше предложение и по предложение на Министерския съвет, която процедура обезпечава участие на собствениците на засегнатите имоти, което от своя страна изисква определено технологично време, тъй като говорим все пак и за вещни права.

С измененията на Закона за кадастъра и имотния регистър от 2016 г., които промени споменах, е създадена възможност за провеждане на процедури за решаване на проблемите при несъответствия между урбанизираната и неурбанизираната територия и при констатиране на явни фактически грешки в неурбанизираната територия, подчертава министър Нанков.

Той заявява още, че е регламентирана нова процедура за отстраняване на констатираните явни фактически грешки в неурбанизираната територия, доста по-бърза и като срокове.

Създадена е възможност за отстраняване на явната фактическа грешка, чрез възлагане на тези дейности от страна на Агенцията със средства от държавния бюджет. За собствениците на имоти, чиито граници са неточно определени при възстановяването им, отстраняването на грешките ще се извършва безвъзмездно, именно с тези нормативни промени и се извършва безвъзмездно.

Да не изброявам всички останали административни нормативни промени, които предприехме, тъй като напредваме с времето, отбелязва регионалният министър.

На трето място, като неотложна спешна мярка, от началото на месец май се прилага предвидената възможност в Закона за кадастъра и имотния регистър, а именно общинските служби по земеделието и горите да подпомагат Агенцията в административното обслужване за неурбанизираните територии, в случаите извън София, тоест да могат да издават официалните удостоверителни документи на заинтересованите лица, добавя още министър Нанков.
http://dnesplus.bg/
   
   
БНБ Текущи валутни курсове
   

           Фиксиран курс
              1 EUR =
1.95583 BGN

   

Радио  

   
   
   

Контакти  

e-mail: info{@}mybgdir.com
Бг-каталог

   
   
   
© 2018 - 2020г. Всички права запазени! Бг - каталог ©