За четвърта поредна година броят на гнездящите двойки царски орли в страната ни е 28.

Въпреки тревожната информация за изчезнали две дойки в Дервентските възвишения, нови две двойки са открити в района на Сливен. Така общият брой на двойките остава непроменен.

Според еколозите броят на двойките царски орли у нас е свидетелство за стабилност на популацията, но същевременно е индикация и за спиране на увеличаването, което се наблюдаваше след 2000 година.

Отговорникът по опазването на вида в рамките на LIFE проекта "Земя за царския орел" д-р Димитър Демерджиев заяви, че най-вероятната причина за спирането на растежа на популацията на царските орли у нас е нарастването на смъртността сред гнездящите птици, както и сред тези, незаели гнездови територии.

Той допълни , че основните причини за смъртността на царските орли се дължат на токов удар, причинен от необезопасени електрически стълбове, незаконен лов и отрови.
В същото време загубата на ловни и гнездови местообитания ограничава възможностите за нарастване на популацията.

От 28 заети територии птиците се размножават едва в 21 от тях, като 7 двойки вече са заели гнездата си, но все още не пристъпват към снасяне и мътене, вероятно заради резките промени във времето.

"Климатичните промени също оказват своето влияние върху гнездовия цикъл на двойките. Тази година голям процент от птиците пристъпиха към размножаване много рано, около средата на март. От друга страна, някои от традиционно размножаващите се двойки започнаха да гнездят много късно - едва в средата на април", допълни Демерджиев.

Редовният мониторинг на гнездящите двойки царски орли се извършва от екип на БДЗП в рамките на LIFE проекта "Земя за царския орел", чиято основна цел е възстановяването и подобряването на ловните местообитания на световно застрашения вид.
http://dnesplus.bg/
   
   
БНБ Текущи валутни курсове
   

           Фиксиран курс
              1 EUR =
1.95583 BGN

   

Радио  

   
   
   

Контакти  

e-mail: info{@}mybgdir.com
Бг-каталог

   
   
   
© 2018 - 2020г. Всички права запазени! Бг - каталог ©