Ако ще вземате заем от фирма за бързи кредити, трябва да сте наясно с всички условия по него. Класическите капани са мъглява информация и скрити такси, свидетелстват инспекторите от Комисията за защита на потребителите.

За да изберете най-изгодния заем, грижливото проучване и обмисляне са задължителни.

Най-важното е колко ще ви струва заемът, за да можете да прецените дали ще сте в състояние да го върнете в срок. Бързите кредити са скъпи, с високи лихви.

Като сте наясно с това, разгледайте офертите, за да сравните условията на различни търговци и да изберете най-изгодния и подходящ за вас заем.

Експертите на Комисията за защита на потребителите съветват непременно да направите

справка в сайта

на БНБ за фирмата,

от която смятате да теглите заема. Там има официален регистър и ако търговецът фигурира, значи работи на светло и рискът е значително по-малък.

След като сте проучили търговеца, има още няколко ключови стъпки преди подписването на договора.

Първата е да настоявате да получите и внимателно да анализирате цялата информация за най-важните условия по отпускането, усвояването и издължаването на кредита. Обърнете внимание най-вече на общата сума за връщане, на лихвения процент, на годишния процент на разходите, на срока на договора, на размера и броя на погасителните вноски.

Всичко това се съдържа в т.нар. Стандартен европейски формуляр, който всеки кредитор е длъжен да предостави на клиента си преди сключване на договора. В този формуляр точно и изчерпателно са изброени реквизитите и те трябва да бъдат попълнени, за да може клиентът да формира ясна представа колко пари получава и колко ще трябва да върне.

Съветът на специалистите е да влезете в сайта на Комисията за защита на потребителите и да видите образеца. Така ще разберете предварително какво трябва да пише във формуляра, който ще ви дадат от небанковата институция. Ако в него нещо липсва, искайте да бъде попълнено, препоръчват експертите от КЗП.

Всички реквизити от преддоговорната информация трябва да залегнат в договора и общите условия към него. Задължително трябва да ги прочетете и ако нещо не ви е ясно - да се консултирате със специалист.

Не си скъпете

времето,

следвайте правилото нищо да не подписвате, без да го прочетете и разберете. Ако се усъмните, че ви предлагат договор, в който има неизвестни параметри, носещи допълнителна финансова тежест, потърсете друга финансова институция, където изчерпателно ще ви обяснят всичко, което ви интересува, подчертават експертите.

Комисията за защита на потребителите има функциите да извършва преглед на общите условия към договорите на небанковите финансови институции за наличие на неравноправни клаузи по смисъла на Закона за защита на потребителите. Тя контролира дейността на дружествата в този сектор и при проверките се е натъквала на търговци, които правят опити да излязат от рамките на законодателните ограничения.

А ограниченията са категорични - не може да има допълнителни такси по отпускането и усвояването на кредита. Също така годишният процент на разходите

не може да

надвишава 50%

от главницата

Инспекторите са установили и нелоялни практики, свързани с прилагането на Закона за потребителския кредит. Търговците прикриват информация за допълнителни такси, за които потребителят разбира едва след сключването на договора за кредит и съгласно които той следва да плати повече спрямо предвиденото в Закона за потребителския кредит.

Друга от хитрините при бързите кредити е например да ви задължат в определен срок да си намерите поръчител, а условията, на които трябва да отговаря той, не са определени съвсем ясно. Щом вие не успеете да представите поръчител, който да отговаря на тези неясни условия, ви го осигурява служебно въпросната небанкова институция. Таксата, която вие заплащате за това, че търговецът е осигурил поръчител, понякога надвишава размера на кредита, дават пример инспекторите.

Внимавайте какво пише в общите условия и кога заемът може да стане предсрочно изискуем. Незаконосъобразно е това да става във връзка с нещо, което няма пряко отношение към договора за кредит. При проверки експертите от комисията са открили клауза, че заемът може да стане предсрочно изискуем, ако клиентът допусне просрочие по задълженията си към трети лица - например не си плати навреме сметката за мобилния телефон. Това се завоалира във формулировка от сорта на “ако потребителят предприеме действие, с което е възможно да увреди финансовото си състояние”.

Натъкнахме се на фирма за бързи кредити, подвеждаше своите клиенти, които не успяват да върнат взетата сума в срок, да подписват

неизгодно

допълнително

споразумение,

посочват инспекторите. Неговите общи условия предвиждат при забавяне на дължимите суми по заем потребителят да заплати лихви и такси в по-висок размер от предвидените в Закона за потребителския кредит. Според този закон при просрочие кредиторът има право на обезщетение за забава в размер само на законната лихва върху неплатената в срок сума.

Нашият съвет към потребителите е, преди да подпишат споразумение към вече сключен договор, внимателно да изчислят дали при новите условия действително биха заплатили по-малко в сравнение с това, което дължат според действащия контракт. В случаите, в които кредитът основателно става предсрочно изискуем, клиентът не бива да се съгласява да изплаща всички лихви до края на периода. По закон дължи само лихви за времето, в което е ползвал кредита, поясняват експертите от Комисията за защита на потребителите.

Може да се

откажете,

щом поради някакви причини не искате да се възползвате от заема, макар че вече сте подписали договор и сте взели парите. Имате право да се откажете най-късно до 14 дни след сключването на договора. За целта е необходимо да изпратите уведомление до кредитора за желанието си да упражните правото си на отказ. Освен това трябва да върнете получената сума заедно с начислената договорна лихва за периода, през който сте ползвали отпуснатите пари. Срокът за връщане е не по-късно от 30 дни след изпращане на уведомлението до кредитора.

Законът предвижда и предсрочно връщане на заема. Това означава, че имате право изцяло или частично да погасите задължението си по всяко време. Тогава дължите единствено оставащата сума по кредита, но не и лихвите върху нея за целия период на договора, обясняват специалистите от Комисията за защита на потребителите.   http://dnesplus.bg/
   
   
БНБ Текущи валутни курсове
   

           Фиксиран курс
              1 EUR =
1.95583 BGN

   

Радио  

   
   
   

Контакти  

e-mail: info{@}mybgdir.com
Бг-каталог

   
   
   
© 2018 - 2020г. Всички права запазени! Бг - каталог ©