Спортните клубове ще могат да се регистрират като търговски дружества и всеки спортен клуб ще може да членува само в една спортна федерация, решиха депутатите с окончателно приети текстове от новия закон за спорта.

Спортните клубове ще бъдат задължени да имат наети треньорски кадри, за да бъдат вписани в регистъра на спортните организации. Министърът на спорта ще води публични регистри за лицензираните спортни федерации и спортните клубове и обекти за треньорските кадри, решиха още депутатите. Министерски съвет ще предлага за приемане от народното събрание на национална стратегия за българския спорт в период от десет години и ще приема устройствените правилници за дейността на българския спортен тотализатор и антидопинговия център. Депутатите гласуваха и новата уредба за спортните федерации, която предвижда министърът на младежта и спорта да издава безсрочен спортен лиценз и да упражнява засилен последващ контрол върху федерациите, притежаващи лицензии.

Обсъждането на законопроекта за младежта и спорта продължава и в този час.  http://dnesplus.bg/
2013 - 2019г. Всички права запазени! Бг - каталог ©