Държавата отделила 593 млн. лв. за семейни помощи

При 5 неизвинени отсъствия или отказ от ваксинация спират подпомагането

Държавата ще даде 592 717 600 лв. под формата на семейни помощи за деца до края на годината. Това предвижда бюджетът на Министерството на труда и социалната политика.

Най-сериозно е перото за плащане на месечните помощи на дете до завършване на средното му образование - за 2018 г. са предвидени 346 млн. лв. През тази година правителството вдигна месечните помощи за отглеждане на дете. Така на семействата с едно вече се отпускат 40 лева. Тези с две - 90 лв., а за семейства с три деца - 135 лв.

Помощи в този размер вземат домакинствата с до 400 лв. месечен доход на човек. За първи път кръгът на получаващите детски надбавки се разшири и за семействата с доход от 400,01 до 500 лв. на човек. Те получават 80% от пълния размер на помощта. Например семейство с едно дете взема 32 лв., а с две - 72 лв. Така добавки вече могат да получават семейства с доходи, близки до средните за страната. Очаква се по този начин подпомаганите домакинства да се увеличат с около 20 000. Общият брой на децата, за които се плащат

този вид помощи,

ще надхвърли

672 000

Реално най-ниският размер на помощта е 29 лв. на дете месечно. Тя се получава от семейство с доходи между 400 и 500 лв. на човек и четири деца. Хората с 2 и 3 деца от тази доходна група вземат по 36 лв. При по-бедните родители пък помощта при 4 деца е по 36 лв. на калпак, а при 2 и 3 - по 45 лв.

Ако децата обаче натрупат над 5 неизвинени отсъствия, финансовата подкрепа от държавата се спира. Същото важи и ако родителите откажат да ваксинират децата си. Основно това са родители, които смятат, че ваксините отключвали аутизъм. От години родителски организации настояват да отпадне задължението за представяне на бележки за имунизация при отпускане на надбавки. В закона е регламентирано, че размерът на спрените помощи се предоставя на съответното училище или детска градина, в което е записано детето. Средствата могат да се използват за консултации по дисциплини, които се провеждат извън редовните учебни часове, за екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти, както и за допълнителни възнаграждения на педагозите, включени в екипите по Механизма за съвместна работа на институции за обхват и задържане на децата в образователната система. За еднократна помощ при бременност са отделени 2,1 млн.лв., докато за раждане на дете - 24,3 млн. лв. Държавата е заделила

2,5 млн. лв. за

отглеждане

на близнаци

до навършване на една година.

18,96 млн. лв. от бюджета са заделени за еднократна парична помощ за отглеждане на дете до навършване на една година.

За помощи за майки студентки в редовна форма на обучение, има 1,4 млн. лв.

Помощта за първокласниците е в размер на 250 лв. и се отпуска при условие че доходът на член от семейството е по-нисък или равен на 400 лв.

Независимо от дохода на семейството еднократната помощ се предоставя на деца с трайни увреждания, записани в първи клас, с един жив родител, на семейства на роднини и близки, при които са настанени деца, както и на приемни семейства. Част от семейните помощи за деца се предоставят освен в пари и в натура като помощни средства. Помощите за подпомагане на първокласниците вече ще се отпускат, без социалните да искат бележка от училище, че детето е записано.

Не е необходимо

родителите да

предоставят и

бележка от

работодател

какви са доходите им. За първокласниците са предвидени 11,5 млн. лв.

През тази учебна година близо 38 хил. първокласници получиха помощта.

За месечна добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст са заделени 161 млн. лв. Многодетните майки ще бъдат подпомогнати за безплатно пътуване с автобусен и жп транспорт с 667 хил. лв. от държавата.

Очакват 220 хил. души да поискат пари за топло

Около 220 хил. бедни лица и семейства се очаква да получат помощи за отопление през следващия сезон. Право имат хора с месечен бюджет, по-нисък от диференцирания минимален доход.

С предимство са самотните майки, инвалиди и самотно живеещи пенсионери.

Кандидатите за енергийни помощи не трябва да са продавали имот в последните 5 г., а спестяванията им не трябва да надхвърлят 500 лв. на член от семейството.

През изминалата зима са подпомогнати общо 204 635 лица и семейства, сочат данни на Агенцията за социално подпомагане. Размерът на помощта е 73,02 лв. месечно, или общо за петте месеца на отоплителния сезон - 365,10 лв. И през този сезон най-много са отпуснатите помощи за отопление с твърдо гориво - 183 847, следват помощите за ток - 17 707, за парно - 2 936, а на природен газ - 145.

Отказите за отпускане на целева помощ за отопление са общо 49 016. Най-честата причина е наличието на доход над изисквания диференциран минимален за получаване на помощта.

Издадени са и 1751 заповеди за отпускане на помощта за деца, настанени в семейства на роднини и близки или в приемни семейства.

За хората с увреждания са предвидени 283 млн. лв.

Държавата отделя през тази година близо 283 млн. лв. за хората с увреждания. Помощите за тях са в размер на 152 млн. лв.

През 2017 г. е оказана подкрепа на 500 016 лица, като добавките за социална интеграция са за общо 131 млн. лв.

Помощи за транспорт са взели 499 932 души, почти толкова са получили и добавка за лекарства. От помощта за обучение са се възползвали 97 човека, а за достъп до информация - 109 хил. На балнеолечение пък са отишли 5700 души.

Нито един човек през миналата година не е кандидатствал, за да преустрои жилището си, а за покупка на кола са се явили общо трима.

През тази година са предвидени близо 46 млн. лв. за инвалидни колички, протези и други помощни средства на хората с увреждания.

От 2018 г. за първи път се прилага бюджетно финансиране за социални и лични асистенти и домашни помощници за над 24 000 хора с увреждания и възрастни, които не могат да се обслужват сами, надхвърля 68 млн. лв.

По този начин държавата осигурява работа на над 16 000 социални асистенти.

През тази година за първи път от 10 години се вдигна и гарантираният минимален доход и той стигна 75 лв. Така месечните добавки за социална интеграция, които се получават от над 500 хиляди души с увреждания, ще се увеличат с 15%.
http://dnesplus.bg/
Design by vonfio.de