В Европейската комисия одобриха Гражданския доклад за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интеграция на ромите, съобщиха от Центъра за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе".

В него има някои препоръки и очаквания, сред които са премахване на таксите за задължителната предучилищна възраст и ред други. Препоръки са отправени и към ромските организации и активисти, които следва да изградят консенсус по някои ключови теми.

Според "Амалипе": "Дискриминацията остава сериозна пречка, особено по отношение на жилищните условия. Позитивно развитие има само в сферата на образованието, като то е свързано основно с мерките за подсигуряване на пълен обхват, но не и с изпълнение на политиките за десегрегация на кварталните "ромски" училища.".

В самата Национална стратегия за интеграция на ромите за 2016 г. пише: "до този момент в България няма устойчива жилищна политика, бяха активизирани усилията за изпълнение на нова национална жилищна стратегия и изработването на модел на жилищна система, отговаряща на днешните реалности и потребности".

Докладът за 2016 - 17 г. включва тематични глави за управление (вкл. използване на европейски фондове за ромска интеграция), анти-дискриминация, анти-циганизъм, ефект на основните образователни политики, както и местно изследване в Пловдив.

Организациите препоръчват конкретни мерки на институциите на изпълнителната власт, Народното събрание, Комисията за защита от дискриминация, Омбудсмана, местните власти. Те включват създаването на нова политико-консултативна рамка, която да замести нефункциониращия НССЕИВ (Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси).

Препоръчват да се създадат програми за обучение и наемане на ромски професионалисти (учители, лекари, социални работници, специалисти по заетост, полицаи и др.); законодателни промени за легализирането на конструктивни постройки, които са единствени жилища за обитателите си, създаването на ефективна Национална комуникационна стратегия за промяна на негативните нагласи спрямо ромите; реален старт на десегрегацията на т.нар. "ромски" училища.

Докладът за България е изработен от Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе", СНЦ "Свят без граници" - Стара Загора, СФ "ИндиРома" - Куклен, Ромска академия за култура и образование - Сливен и "Джендър алтернативи" - Пловдив.

Одобрението от Европейската комисия е в началото на месец май. Документът е част от пилотна инициатива, управлявана от Европейската комисия и координирана от Централно-европейския университет. Тя се реализира във всички държави от ЕС с активното участие на националните неправителствени организации. В България инициативата се осъществява от консорциум от девет организации, координирани от ЦМЕДТ "Амалипе".

Докладът за България, както и аналогични доклади за останалите страни от ЕС, може да бъде намерен на страницата на Централно-европейския университет https://cps.ceu.edu/roma-civil-monitor-reports.
http://dnesplus.bg/

Държавата отделила 593 млн. лв. за семейни помощи

При 5 неизвинени отсъствия или отказ от ваксинация спират подпомагането

Държавата ще даде 592 717 600 лв. под формата на семейни помощи за деца до края на годината. Това предвижда бюджетът на Министерството на труда и социалната политика.

Най-сериозно е перото за плащане на месечните помощи на дете до завършване на средното му образование - за 2018 г. са предвидени 346 млн. лв. През тази година правителството вдигна месечните помощи за отглеждане на дете. Така на семействата с едно вече се отпускат 40 лева. Тези с две - 90 лв., а за семейства с три деца - 135 лв.

Помощи в този размер вземат домакинствата с до 400 лв. месечен доход на човек. За първи път кръгът на получаващите детски надбавки се разшири и за семействата с доход от 400,01 до 500 лв. на човек. Те получават 80% от пълния размер на помощта. Например семейство с едно дете взема 32 лв., а с две - 72 лв. Така добавки вече могат да получават семейства с доходи, близки до средните за страната. Очаква се по този начин подпомаганите домакинства да се увеличат с около 20 000. Общият брой на децата, за които се плащат

този вид помощи,

ще надхвърли

672 000

Реално най-ниският размер на помощта е 29 лв. на дете месечно. Тя се получава от семейство с доходи между 400 и 500 лв. на човек и четири деца. Хората с 2 и 3 деца от тази доходна група вземат по 36 лв. При по-бедните родители пък помощта при 4 деца е по 36 лв. на калпак, а при 2 и 3 - по 45 лв.

Ако децата обаче натрупат над 5 неизвинени отсъствия, финансовата подкрепа от държавата се спира. Същото важи и ако родителите откажат да ваксинират децата си. Основно това са родители, които смятат, че ваксините отключвали аутизъм. От години родителски организации настояват да отпадне задължението за представяне на бележки за имунизация при отпускане на надбавки. В закона е регламентирано, че размерът на спрените помощи се предоставя на съответното училище или детска градина, в което е записано детето. Средствата могат да се използват за консултации по дисциплини, които се провеждат извън редовните учебни часове, за екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти, както и за допълнителни възнаграждения на педагозите, включени в екипите по Механизма за съвместна работа на институции за обхват и задържане на децата в образователната система. За еднократна помощ при бременност са отделени 2,1 млн.лв., докато за раждане на дете - 24,3 млн. лв. Държавата е заделила

2,5 млн. лв. за

отглеждане

на близнаци

до навършване на една година.

18,96 млн. лв. от бюджета са заделени за еднократна парична помощ за отглеждане на дете до навършване на една година.

За помощи за майки студентки в редовна форма на обучение, има 1,4 млн. лв.

Помощта за първокласниците е в размер на 250 лв. и се отпуска при условие че доходът на член от семейството е по-нисък или равен на 400 лв.

Независимо от дохода на семейството еднократната помощ се предоставя на деца с трайни увреждания, записани в първи клас, с един жив родител, на семейства на роднини и близки, при които са настанени деца, както и на приемни семейства. Част от семейните помощи за деца се предоставят освен в пари и в натура като помощни средства. Помощите за подпомагане на първокласниците вече ще се отпускат, без социалните да искат бележка от училище, че детето е записано.

Не е необходимо

родителите да

предоставят и

бележка от

работодател

какви са доходите им. За първокласниците са предвидени 11,5 млн. лв.

През тази учебна година близо 38 хил. първокласници получиха помощта.

За месечна добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст са заделени 161 млн. лв. Многодетните майки ще бъдат подпомогнати за безплатно пътуване с автобусен и жп транспорт с 667 хил. лв. от държавата.

Очакват 220 хил. души да поискат пари за топло

Около 220 хил. бедни лица и семейства се очаква да получат помощи за отопление през следващия сезон. Право имат хора с месечен бюджет, по-нисък от диференцирания минимален доход.

С предимство са самотните майки, инвалиди и самотно живеещи пенсионери.

Кандидатите за енергийни помощи не трябва да са продавали имот в последните 5 г., а спестяванията им не трябва да надхвърлят 500 лв. на член от семейството.

През изминалата зима са подпомогнати общо 204 635 лица и семейства, сочат данни на Агенцията за социално подпомагане. Размерът на помощта е 73,02 лв. месечно, или общо за петте месеца на отоплителния сезон - 365,10 лв. И през този сезон най-много са отпуснатите помощи за отопление с твърдо гориво - 183 847, следват помощите за ток - 17 707, за парно - 2 936, а на природен газ - 145.

Отказите за отпускане на целева помощ за отопление са общо 49 016. Най-честата причина е наличието на доход над изисквания диференциран минимален за получаване на помощта.

Издадени са и 1751 заповеди за отпускане на помощта за деца, настанени в семейства на роднини и близки или в приемни семейства.

За хората с увреждания са предвидени 283 млн. лв.

Държавата отделя през тази година близо 283 млн. лв. за хората с увреждания. Помощите за тях са в размер на 152 млн. лв.

През 2017 г. е оказана подкрепа на 500 016 лица, като добавките за социална интеграция са за общо 131 млн. лв.

Помощи за транспорт са взели 499 932 души, почти толкова са получили и добавка за лекарства. От помощта за обучение са се възползвали 97 човека, а за достъп до информация - 109 хил. На балнеолечение пък са отишли 5700 души.

Нито един човек през миналата година не е кандидатствал, за да преустрои жилището си, а за покупка на кола са се явили общо трима.

През тази година са предвидени близо 46 млн. лв. за инвалидни колички, протези и други помощни средства на хората с увреждания.

От 2018 г. за първи път се прилага бюджетно финансиране за социални и лични асистенти и домашни помощници за над 24 000 хора с увреждания и възрастни, които не могат да се обслужват сами, надхвърля 68 млн. лв.

По този начин държавата осигурява работа на над 16 000 социални асистенти.

През тази година за първи път от 10 години се вдигна и гарантираният минимален доход и той стигна 75 лв. Така месечните добавки за социална интеграция, които се получават от над 500 хиляди души с увреждания, ще се увеличат с 15%.
http://dnesplus.bg/


На 1 май много страни по света отбелязват Международния ден на труда и работническата солидарност.

Началото се поставя на 1 май 1886 година в САЩ, когато профсъюзите провеждат неофициална национална стачка, в която вземат участие над 300 000 работници от цялата страна с искане за въвеждане на официален 8-часов работен ден.

В социалистическите и комунистическите страни на честването на Първи май се отдава голямо значение, в съгласие с идеологията и твърдението, че тези страни се управляват от работническата класа.

Първият опит за честване на Първи май в България е от Топографското дружество през 1890 г.

От 1945 г. комунистическата власт в Народна република България започва да чества празника ежегодно. Държавата отбелязва Първи май с мащабни манифестации из цялата страна, в които задължително взимат участие държавните служители.


След края на социализма в България през 1989 г. 1 май продължава да е официален и неработен ден, но държавната власт не се ангажира с организирането на масови прояви. Честването се отбелязва от социалисти и комунисти.

В САЩ и Канада отбелязват Деня на труда (Labor Day) първия понеделник от септември.

Първи май се чества като Ден на труда и е официален празник в редица държави като: Германия, Австрия, Мексико, Тайланд, Русия.
http://dnesplus.bg/


Във връзка с подготовката за военния парад в Деня на Храбростта и празник на Българската армия, военна техника, на въоръжение в Българската армия, ще се предислоцира днес от военните формирования в страната до летище Доброславци край София, предаде "Дарик".

Военната техника ще се придвижва по националната пътна инфраструктура от градовете Сливен, Ямбол, Казанлък, Карлово, Асеновград, Стара Загора, Плевен и Благоевград до летище Доброславци.


България е на 111-о място, след Македония и Боливия, в класацията за свободата на печата в света за 2018 г., констатира неправителствената организация „Репортери без граници“ в годишен доклад, публикуван днес.

В доклада се посочва, че България продължава да пада в индекса и е на най-ниска позиция от всеки друг член на ЕС, предава Би Ти Ви.

„Въпреки, че в момента България председателства ЕС, е на най-ниско място в индекса от всички страни в Западните Балкани, някои от които са кандидати за членство в съюза. Корупцията и сблъсъка между медии, политици и олигарси е широко разпространено“.

Разпределянето от правителството на европейски средства за определени медии се провежда с пълна липса на прозрачност, което ефективно ги подкупва да бъдат „по-меки“ в отразяването си и изцяло да се въздържат от засягане на някои теми, посочва още доклада. Заплахите и атаките срещу журналистите се засилиха през последните месеци и може да се окаже опасно да бъдеш журналист в България.

В световната класация ситуацията в 21 страни е определена като „много сериозна“, което е рекордно число, отбелязва АФП. Ирак се е присъединил към тази категория. Там са авторитарни режими като тези в Египет (161-о място), Китай (176-о) и Северна Корея, която остава на последното 180-о място в класацията.

Словото на омразата и нападенията срещу журналисти вече не са привилегия само на авторитарните държави, се отбелязва в доклада.

Четири от най-големите регистрирани спадове са в европейски държави. Чехия, където президентът Милош Земан отиде на пресконференция с автомат „Калашников“ с надпис „за журналисти“, е слязла с 11 места на 34-о място. Словакия, където бившият министър-председател Роберт Фицо се отнасяше с журналистите като с „мръсни антисловашки проститутки“ и „прости и глупави хиени“, пада с 10 места до 27-о. Малта, където разследваща корупцията журналистка беше убита, пада с 18 места до 65-о. Сърбия слиза с 10 места на 77-о място.

При управлението на Доналд Тръмп САЩ - страна, в която първата поправка на конституцията за свободата на словото е свещена, губи две позиции и се нарежда на 45-о място. Президентът Тръмп смята журналистите за „врагове на народа“ – квалификация, приписвана на Сталин, посочват от РБГ, цитирани от АФП.

„Класацията за съжаление отразява феномена на засилващо се изразяване на омраза срещу журналисти в редица държави и отприщването на тази омраза е наистина опасно“, обобщава Кристоф Дьолоар – генерален секретар на неправителствената организация.
http://dnesplus.bg/


Българи засадиха 42 розови храста дамасцена на централен площад в Лондон. Акцията се състоя на около 300 м от "Пикадили съркъс" на "Голдън скуеър" в квартал "Сохо", предаде БНР.

Идеята е да се възстанови градината, засадена в началото на 70-те години на миналия век с 2000 български рози, подарени от Софийската община. Сортът дамасцена е познат от Розовата долина в България.

"Като се разхождаме заедно из Лондон, което правим заедно всеки месец, винаги си говорим къде и какво можем да намерим в Лондон, свързано с България. Например мостът Ватерло, където е било покушението срещу Георги Марков. Едно от нещата, които открихме, беше "Голдън скуеър" – там все още пише, че през 70-те години са били засадени български рози, подарък от Софийската община. Историята е описана на табела. Едно от нещата, които решихме да направим, е да възстановим тези рози", разказа предисторията на инициативата Бойко Боев, инициатор на сайта „Разходки в Лондон“.

Спечелили са финансирането по програма за социална интеграция към кметството на Лондон. "Впечатлихме местните власти с това, че предлагаме да възстановим нещо, което вече го няма, както и защото нашата българска група иска да направи дар на Лондон", допълни Боев.
http://dnesplus.bg/

Десетки граждани се събраха пред сградата на Министерството на енергетиката на протест срещу високите сметки за парно за месец март, предаде БНР.

Високите сметки за парно на "Топлофикация София" за месец март станаха повод за поредното искане на оставката на енергийния министър Теменужка Петкова. Протестът премина под скандирания "Оставка".

Недоволстващите поискаха и отмяна на таксата "сградна инсталация".

Според някои от протестиращите сметките им за парно за месец март са с 20% до 40% по-големи от тези през зимните месеци. Имаше и граждани, които заявиха, че сметките им за март са със 100% "по-солени".

Протестът приключи, след като министърът се съгласи да изслуша недоволните граждани. Петкова покани представителна група от пет души от протестиращите, които да обсъдят с нея исканията си.

В хода на срещата гражданите са настоявали за промени в Наредбата за топлоснабдяване, след като преди дни тричленен състав на Върховния административен съд отмени формулата за дялово разпределение на сметките за парно, съобщиха от Министерството на енергетиката.

"Ние смятаме, че формулата за дялово разпределение трябва да се промени и разчитаме на вашата експертна помощ за това", заявила пред протестиращите Петкова.
По думи ? в момента експертите от Министерството на енергетиката анализират съдебното решение, за да не се допусне правен вакуум и хаос при окончателното изравняване на сметките в края на отоплителния сезон.

От ведомството, оглавявано то Петкова, информират, че министърът и протестиращите са постигнали съгласие - промените, касаещи топлоснабдяването, ще бъдат разработени от съвместна работна група. Очаква се протестиращите да излъчат своите представители в работната група, след което тя веднага ще започне същинската си дейност.

Целта е промените да бъдат направени преди началото на новия отоплителен сезон.

Междувременно от софийското топлофикационно дружество са категорични, че сметките за парно са изготвени коректно. Сметките били съобразени с Наредбата за топлоснабдяване.

Припомняме, вчера от КЕВР обявиха, че ще проверят как точно са изчислени сметките на гражданите за месец март.

С този въпрос се зае и омбудсманът Мая Манолова. Тя определи сметките за месец март като безлихвено кредитиране на "Топлофикация София". В случая с мартенските прогнозни сметки клиентите на топлофикационните дружества безлихвено ги кредитират, а изравнителните сметки ще бъдат готови през месец юли, а едва през месец август хората ще могат да си получат надвзетите суми", обяснява Манолова.
http://dnesplus.bg/


Българин от ливански произход желае да зарадва абитуриенти в затруднено финансово положение, които не могат да си позволят, а искат да отидат на бала си с хубав автомобил. 24-годишният Иван Али е роден в София, занимава се със собствен бизнес.

Пази неприятен спомен от ученическите си години. „Когато бях в 12 клас нямах собствен автомобил, а не исках да използвам този на родителите си. В крайна сметка никой от познатите ми не се съгласи да предостави неговия „скъп“ автомобил“, спомня си Иван.

Така преди две години решил да зарадва абитуриентка, като я закара на бала. Това се повторило на следващата година – закарал двама. „В единият случай бях на заведение с приятелката си и с компания. От съседната маса дойде непознато момиче и попита дали познаваме някого, който може да й помогне като я закара на бала“, разказа младият бизнесмен.

Той се съгласил веднага. Решен е и тази година да помогне. За целта е публикувал във Facebook информация, че предлага колите си за абитуриент в неравностойно положение, който няма възможност да си осигури автомобил за бала.

Самият Иван ще отдели освен от времето си, но и средства за гориво и автомивка. „Ще помоля, който има възможност да направи същото и да не се срамува-няма нищо срамно“, призовава бизнесменът.

Към момента вече са го потърсили трима души, но е готов да помогне на още, стига да е свободен в уречения ден и час. Според него има хора, които просто мечтаят да се качат в по-лъскав автомобил. „За някои това означава кола на 20 години, за други нещо различно“, посочва той.

Иван Али е категоричен, че семейството му го подкрепя в благородната кауза и са на мнение, че трябва да се помага на хората в нужда. Споделя, че не търси благодарност.

„Миналата година например се почувствах едно такова... готино. Това е нещо материално – кола, ламарина, но може да зарадваш човек. Щастлив съм като си представя, че след 20 години човекът, на когото съм помогнал, ще покаже снимки от бала на децата си и ще си спомни с усмивка“, каза той.
http://dnesplus.bg/

Започнаха консултациите между представителите на Министерство на правосъдието и САЩ във връзка с исканията за екстрадиция на Желяз Андреев и още четирима български граждани.

Това каза на брифинг главният прокурор Сотир Цацаров след среща в Министерски съвет с посланика на САЩ Ерик Рубин. В срещата при премиера участва и правосъдният министър Цецка Цачева.

Главният прокурор Сотир Цацаров заяви: "Започнаха консултациите съобразно член 20 от Договора между България и САЩ за екстрадиция. Консултациите са водени от една страна от представители на Държавния департамент по правосъдие и американски прокурори и представители на Министерство на правосъдието и прокурори от ВКП. Първият резултат е налице", заяви Цацаров.

Той посочи, че съобразно действащия договор в неотложни случаи всяка от водещите страни може да поиска временно задържане за срок от 60 дни. "Към настоящия момент такова задържане е било поискано по отношение на българския гражданин Желяз Андреев и то е било отказано от Добричкия окръжен съд. В същото време на същите основания за още 4 български граждани такова искане е направено и към настоящия момент прокуратурата не е пристъпила към неговото изпълнение".
По думите на Цацаров американската страна ще приеме, че случаят с Желяз Андреев и останалите български граждани не е неотложен. Няма да се пристъпва към арести.

Цацаров коментира, че в определен срок при така направените вече искания, би следвало да пристигнат и искания за екстрадиция по същество със съответни придружаващи документи. "За да сме съвсем открити пред американската страна, както в хода на консултациите, които са водени чрез видеоконференция, така и днес в разговорите изложихме всички свои съображения. Юридическите съображения са свързани с това, че по наше разбиране не са налице всички юридически предпоставки за екстрадиране на лицата. Казано по друг начин липсват изискуаемата по договора и съобразно закона за европейската заповед за арест двойна наказуемост. Липсват и предпоставките по силата, на които могат да бъдат предавани български граждани", категоричен бе главният прокурор.

Той бе категоричен, че ясно сме посочили, че шансове исканията за екстрадиция да бъдат уважени от българския съд са минимални.

По думите му от страна на посланика на САЩ е налице разбиране и съвсем конструктивно отношение.

Главният прокурор уточни, че България не поставя под каквото и да съмнение договора за екстрадиция със САЩ, "но смятаме, че българските граждани трябва да бъдат максимално защитени" от българското правосъдие.

Темата коментира и правосъдният министър Цецка Цачева. Тя заяви, че на 22 и 23 май тази година, в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС, в София ще се проведе среща във формат ЕС - САЩ. Европейският съюз ще бъде представен от министрите на вътрешните работи и правосъдието. От САЩ се очаква в София да пристигне главният прокурор, който е и ръководител на Департамента по правосъдие.

"Удължаваме контактите, консултациите и диалога, така че да не се стигне до изпълнение на договора за екстрадиция, по причини, които главният прокурор вече сподели", заяви Цачева.

"Считаме, че няма неотложност. Очакваме, след като вече има разбиране от страна на САЩ, да бъде и писмено изразено нежеланието за предварителен арест", допълни правосъдният министър.

Припомняме, 29-годишният българин Желяз Андреев беше задържан от родната полиция след искане на прокуратурата в Маями, САЩ, по обвинение, че е нарушил ембаргото за търговия със Сирия. Разследването по случая, което тече във щата Флорида, е и срещу други 4 българи, работили в сферата на аутсорсинга. Властите в САЩ поискаха Андреев да бъде екстрадиран, за да се изправи пред съда.

Вчера, 11 април, правосъдният министър Цецка Цачева заяви, че по силата на договора за екстрадиция между България и САЩ Андреев трябва да бъде екстрадиран в рамките на 60 дни. Малко след това Окръжната прокуратура в Добрич поиска мъжът да бъде задържан за посочения срок от 60 дни.

Окръжният съд в Добрич обаче реши да пусне Желяз с мярка "Подписка".

Междувременно стана ясно, че докато Желяз е бил в ареста на него му е отказано правото да разговаря със защитник.

На 12 април, четвъртък, беше разпространена информация, че властите във Флорида са призовали за разпит по същия случай и друг българин - колега на Желяз Андреев.

Случаят бързо се разчу и предизвика силна обществена реакция в защита на българина. Организираха се протести в няколко града в страната, както и онлайн петиция. Всичките граждански инициативи са под наслов "Да спрем екстрадирането на Желяз Андреев!"

Премиерът Бойко Борисов не закъсня и разпореди на Министерството на външните работи да изясни случая. Малко след това външният ни министър Екатерина Захариева покани на среща американския посланик в България Ерик Рубин. Посланикът ни в САЩ Тихомир Стойчев също поиска спешно да бъде приет от заместник държавния секретар за Европа Матю Палмър за изясняване на исканията на американската страна.

Няколко часа по-късно стана ясно, че от Интерпол искат екстрадирането на още четирима българи.

Във връзка с казуса главният прокурор Сотир Цацаров свика извънреден брифинг, на който заяви, че лично е наредил българите да не бъдат задържани в България. Цацаров допълни, че от една страна България е длъжна да изпълни международния договор. В случая обаче били налице действия, които могат да доведат до необосновано засягане на правата на българските граждани.

Малко след това темата коментира и омбудсманът Мая Манолова. Тя също ще обсъди казуса с посланика на САЩ у нас Ерик Рубин.  http://dnesplus.bg/

Директорът на болницата в „Овча купел” сигнализира прокуратурата за безчинствата на незаконно разпореждащ се директор, предаде репортер на БГНЕС.

Сигналът е до Софийска районна прокуратура, озаглавен със заглавие „спешно!!!” и подписан от легитимния изпълнителен директор на Националната специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация /НСБФТР/ Йордан Иванчев.

Както вече БГНЕС съобщи, една от най-апетитните и все още неразграбени болници – тази в „Овча купел”, е в тотална безтегловност поради нахлуването в директорския кабинет на доктор Антон Живков, без той да е вписан в Търговския регистър, а д-р Иванчев не е освобождаван и не е уведомяван за никаква смяна. Живков твърди, че е изпратен лично от здравния министър Кирил Ананиев и започва да се разпорежда в болничното заведение.

На 12 април Антон Живков, под предлог, че е новият директор, е взел ключа от директорския кабинет от охраната на болницата, влязъл вътре и придружен от госпожа /по данни на охраната представена за икономическия директор – Петрана Лалева/ са започнали да ровят по документацията в кабинета. „Когато отидох на работа не бях допуснат в кабинета си, въпреки че все още съм Изпълнителен директор”, посочва д-р Иванчев в сигнала до прокуратурата.

В продължение на няколко дни в лечебното заведение се извършват абсолютни беззакония – „ровят се документи, борави се с лични данни на персонал, назначават се хора без правно основание, подписват се фактури без представителна власт. Живков е отправял заплахи към персонала и още какво ли не, заплашва го с уволнение, което силно е обезпокоило служителите в болницата”, алармира още Иванчев в спешния сигнал.

„Искам да подчертая категорично, че приемо-предаване с въпросното лице не е направено. Възможно е да са унищожени документи или манипулирани счетоводни данни предвид факта, че до 15 число се подават справки до МЗ, СРЗИ и НАП, не мога да нося отговорност какво точно е написано и какво е подадено. Освен това съм силно обезпокоен и за годишното счетоводно приключване, тъй като до 25 число на месец април лечебното заведение трябва да представи в МЗ годишния финансов отчет. Притеснявам се и от това, че лицето Живков без представителна власт е съставил и подписал фактура за извършена дейност по договор с НЗОК, който може да доведе до незаплащане на НЗОК на извършената от болницата дейност. Сам по себе си само този факт може да доведе лечебното заведение до фалит в рамките на месец”, алармира Иванчев прокуратурата и настоява за предприемане на незабавни мерки.

БГНЕС припомня, че през последните месеци има серия от скандали около болницата в „Овча купел“. Те са свързани с това, че тя е притежател на апетитни имоти и минерална вода с изключителни лечебни качества. Принципал на болницата е здравното министерство, чието ръководство отнема минерални извори в “Горна баня” и “Овча купел” и прилежащите им сгради, за да ги предостави безвъзмездно на Столична община. Решението се взима в момент, в който бившият министър на здравеопазването Николай Петров е в болнични. В този момент го замества Лидия Нейчева, която е фармацевт.

За интереси, свързани с апетитните имоти на болницата, сочи фактът, че сградата е оставена да се руши, от години се водят нескончаеми дела между Софийска община и ръководството на болницата. През септември миналата година директорът на болничното заведение е получил писмо от МЗ, в което се казва, че капиталът му трябва да бъде намален от 543 000 на 89 130 лева. След този документ ръководството трябва да прехвърли на Общината парка, балнеолечебницата и двата имота в квартал Горна баня. Това са приблизително 90% от всички капитали на болницата.

Служителите на болницата недоумяват защо е тази офанзива за имотите, след като договорите по Оперативна програма „Интелигентен растеж“ вече са подписани. Следователно, всички действия по прехвърляне на имотите ще бъдат неправомерно извършени в нарушения на решение №30 на Министерски Съвет.   http://dnesplus.bg/

Софийска градска прокуратура - СГП внесе в Специализиран наказателен съд - СпНС обвинителен акт срещу Лазар Лазаров - бивш председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" за умишлена безстопанственост в особено големи размери, представляваща особено тежък случай.

Лазаров е обвинен, че в периода от 7 август 2014 година до 30 юни 2015 година в качеството си на председател на УС на Агенция "Пътна инфраструктура", умишлено не положил достатъчно грижи за ръководенето и управлението на повереното му имущество във връзка със строително-монтажни работи по лот 1, АМ "Марица" и от това са последвали значителни щети на АПИ в общ размер на 41 630 050, 80 лева.

Въпреки задълженията си, като председател на АПИ той не е организирал по най-добрия начин дейността на подчинените си, изразяващо се в това, че преди да открие със свое решение процедура за възлагане на обществена поръчка за допълнителни СМР на лот 1 на АМ "Марица" той:

- не възложил на екипа за управление на проект Лот 1, АМ "Марица", да извърши проверка дали предвидените строително-монтажни работи не са били включени в предмета на първоначалния договора за строителството на лот 1 на АМ Марица;

- не поискал от дирекцията, отговорна за подготовката на поръчката, да обоснове необходимостта от различните видове СМР, предмет на обществената поръчка;

- не поискал от дирекцията, отговорна за подготовката на поръчката, да представи разчети как е формирана прогнозната стойност на обществената поръчка от 42 987 400 лева без ДДС;

Въпреки тези съществени пропуски, той сключил договор между АПИ и фирма- изпълнител за допълнителни СМР на лот 1 на АМ Марица на стойност 51 343 630, 80 лева с ДДС и наредил изплащането на сумата изцяло.

Ако бъде признат за виновен, Лазар Лазаров може да получи наказание в размер лишаване от свобода от три до дванадесет години, като съдът може да постанови и лишаване от право да се заема определена обществена или държавна длъжност и да се упражнява определена професия или дейност

Спрямо Лазаров е взета мярка за неотклонение "Подписка".  http://dnesplus.bg/

На заседание, проведено на 18 април 2018 г., Академичният съвет на Софийския университет взе решение да предложи допълнение в предложението за прием на студенти в Софийския университет през учебната 2018/2019 година.

Проектът за прием предвижда 80 места в специалност „Медицина“ в Медицинския факултет на Алма матер.

Софийският университет и Медицинският университет – София ще проведат общи кандидат-студентски изпити по химия и биология, съобщиха от СУ. Кандидатите за специалност „Медицина“ в Софийския университет ще полагат общите кандидат-студентски изпити, които тази година ще се организират от Медицинския университет – София.
http://dnesplus.bg/


Здравословното състояние на Негово Светейшество Патриарх Неофит се подобрява и той вече е изведен от реанимация, съобщиха от пресцентъра на болница "Токуда".

Лечението му ще продължи занапред в терапевтично отделение.  http://dnesplus.bg/Движението по главен път Е-79 в района на тунел "Дупница" е спряно заради учение на Пожарната и Гражданската защита. В учението участват близо 100 служители на пожарната в Кюстендил.

Разгърната е противопожарна и специализирана техника, кранове, линейки. Участват и четирима спасители от Планинския спасителен отряд в Дупница, над 10 доброволци. Какво се отиграва?

Ръководителят на занятието страши комисар Красимир Шотеков:

"Произшествие, което възниква в резултат на свлачище в тунел. Много добре знаем, че произшествията в тунел са изключително сложни, тежки и с изключително тежки последствия за хората, които са в самото произшествие. Вторият сценарий, който е предвиден, е за действия при наводнение".

Преминаващи през подлеза към квартал "Байкал" в Дупница направо недоумяваха:

"Заради детето излезнах. Помислих, че има катастрофа"

"Вместо през подлеза, оттук минах".  http://dnesplus.bg/

В 22.3% от населените места в България живеят от 1 до 49 души. Тези населени места в страната са 1 172 на брой. Това сочат данните на Националният статистически институт (НСИ) относно населението и демографските процеси в България през 2017 година, в частност - териториалното разпределение на населението.

Статистиката показва, че към 31 декември 2017 година населените места в България, в които няма население, са 162 на брой.
Най-голям брой на обезлюдените села у нас има в област Габрово - 61 на брой. На второ място в тази класация е област Велико Търново, където обезлюдените села са 58 на брой. 41 населени места без население има в област Кърджали.

В България има общо 5 256 населени места. 257 от тях са градове, а 4 999 - села.

Към края на 2017 година в градовете в България живеят общо 5 181 755 души. Това прави 73.5% от цялото население на страната.

Респективно в селата у нас живеят 1 868 279 души, което прави 26.5% от населението на България.

В страната има 6 града с население над 100 000 души. В тези 6 града живее 34.1% от цялото население на България. Това са София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора.

НСИ представя и разбивка по статистически райони, области и общини. България е разделена на 6 статистически района, 28 области, 265 общини.

Данните за статистическите райони показват, че точно 50% от населението на страната живее в Югозападния България и Южния централен район. Най-малък по брой на населението е Северозападният район, където живеят 756 хил. души, или 10.7% от населението на страната.

НСИ отчита, че през 2017 г. спрямо 2016 г. населението и в шестте района намалява. Най-голям спад се регистрира в Северозападна България - 1.8% годишен дял. Най-малък спад има е Югозападния район - с 0.3%.

Данните за областите у нас показват, че най-малка по население в област Видин, в която живеят 86 927 души, или 1.2% от населението на страната. Логично най-голяма е област София-град с 1 325 429 души (18.8%).

В 16 от областите населението е под 200 000 души. В тези области живеят 30.1% от населението на България.

НСИ регистрира увеличение на населението в края на 2017 година в само две области - София-град и Кърджали, съответно с 0.1% и 0.2%.

Данните по общини сочат, че разпределението по общини у нас е силно неравномерно. 72 общини (от общо 265) са с население под 6 000 души. В тези общини живеят едва 3.9% от населението на страната. В същото време в деветте общини с население над 100 хил. души живеят 41.0% от населението на страната.

Най-голяма по население е Столична община с 1 325 429 души. След това се нареждат общините Пловдив (345 213 души) и Варна (344 748 души). Най-малката община у нас е Трекляно - 798 души (област Кюстендил).

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси - раждаемост, смъртност и миграция
http://dnesplus.bg/

Омбудсманът Мая Манолова се срещна с Желяз Андреев и приятелката му Милена Здравкова. На срещата присъства и адвокат Ивайло Дерменджиев, експерт по международно право.

29-годишният младеж, чиято екстрадиция бе поискана от САЩ, където той е обвиняем за нарушаване на ембаргото за търговия със Сирия, се обърна с молба към Манолова за подкрепа и съдействие пред институциите за защита правата му като български гражданин.

След промяна в Конституцията през 2005 г. се допуска предаването на гражданин на Република България на друга държава или на международен съд за целите на наказателно преследване, когато това е предвидено в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България.

Екстрадицията е поискана от САЩ на основание на договор за екстрадиция, сключен с България и предстои българският съд да се произнесе дали ще допусне предаването му на американските власти.

Омбудсманът се ангажира да проведе среща с американския посланик Ерик Рубин, на която да обсъдят казуса на Желяз Андреев. Освен това, Мая Манолова ще изпрати препоръка до министъра на правосъдието Цецка Цачева, в която ще настоява за сформиране на експертна група, която да преразгледа и анализира договора за екстрадиция със САЩ в контекста на защита правата на българските граждани.

Във връзка с откриването на набирателна сметка за осигуряване на адвокатска защита на Желяз Андреев в САЩ, омбудсманът предложи да участва в обществен съвет за наблюдение за прозрачното и целесъобразно разходване на събраните средства. В съвета ще се включи и адвокат Дерменджиев. Предварителната информация сочи, че за защитата ще е необходим депозит от 20 000 долара. Неизразходваната част от средствата ще бъдат дарени за кауза, свързана с права на деца.

По-рано през деня омбудсманът проведе среща с премиера Бойко Борисов, на която потърси съдействие от Министерство на външните работи за предприемане стъпки в защита на българския гражданин.  http://dnesplus.bg/

Започна залесяването на горските площи, които бяха опустошени от горските пожари през изминалата 2017 година.

Основните дейности по залесяване се извършват в района на Стара Кресна, където миналата година горските пожари причиниха огромни щети. Пред БНТ изпълнителният директор на Агенцията по горите Григор Гогов заяви, че територията за залесяване там е много голяма.

"Това е най-големият пожар у нас за 2017 г. 17 000 декара са изгорели, не можем за година да го възстановим, затова взехме решение за 5-годишна програма за залесяване на всички пострадали гори", обясни още Гогов.

Горският шеф заяви и че работата на агенцията срещу бракониерството в страната продължава. Агенцията разполагала с 400 инспектори, които следят за бракониерство постоянно.

"Има случаи на съвместна работа между инспекторите и бракониерите, ние се опитваме със всички технически средства да ограничим подобна практика", допълни Гогов.
По думите му незаконната сеч е най-сериозна в Самоков, Ботевград, Ихтиман и цяла Северозападна България. http://dnesplus.bg/

През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса.

Във вторник ще е предимно слънчево, след обяд над западните райони с висока облачност. Ще се появи слаб вятър от юг-югоизток, с който температурите ще се повишават и максималните ще са между 15 и 20 градуса.

Атмосферното налягане ще е по-високо от средното за април и ще остане без съществена промяна.

Времето през април: от минус 1 до 33 градуса

В планините ще бъде предимно слънчево, след обяд над масивите в Западна България ще се появи висока облачност. Ще духа умерен, преди обяд по високите части временно силен вятър със западна компонента. Максималната температура на 1200 м ще е около 11 градуса, на 2000 м - около 3 градуса.

По Черноморието ще е предимно слънчево. В сутрешните часове ще духа до умерен северозападен вятър, който по-късно през деня ще се ориентира от юг-югоизток и ще отслабне. Максималните температури ще са 10 -14 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Температурата на морската вода е 7-8 градуса.

В сряда ще е предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Повишението на температурите ще продължи и максималните ще бъдат между 18 и 23 градуса, по-ниски по Черноморието - между 10-15 градуса.

В четвъртък ще се задържи топло, но над Западна България ще се появи и средна облачност, а след пладне ще се развие и купеста и на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици.
http://dnesplus.bg/

До 100, 8 км/час достига скоростта на вятъра в Русе. Това съобщиха от хидрометеорологичната станция в крайдунавския град.

Заради пулсиращия бурен вятър е отправено щормово предупреждение до всички капитани и собственици на плавателни съдове по река Дунав, предаде БТА.

От полицията съобщиха, че досега е получен един сигнал за повредено от вятъра пано на рекламен билборд по пътя Русе-Бяла. http://dnesplus.bg/
След среща в Министерски съвет, зърнопроизводителите отменят обявените протести, предаде репортер на БГНЕС.

Днес представители на зърнопроизводителите проведоха среща с министър-председателя Бойко Борисов и с министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, на която страните са постигнали консенсус. Така обявеният за 3 април протест на зърнопроизводителите срещу проектозакона за горивата няма да се проведе.

Костадин Костадинов от Национална асоциация на зърнопроизводителите посочи, че за момента проблемът е решен. Той бе този, който обяви след срещата, че отменят протеста, предвиден за вторник.


Земеделският министър Румен Порожанов посочи, че през последните няколко дни имали много интензивни разговори по законопроекта, свързан с горивата в контекста на третирането на земеделските производители в него. „Това, което създаде известно напрежение беше формулировката, че земеделският производител се третира като търговец, съгласно закона, и в рамките на това има доста регулации, които той трябваше да изпълни. Те нарушаваха съществуващия режим, който смятаме, че работи много добре, включително и в контролната си част и разбира се създаваха предпоставки за допълнителна административна и финансова тежест, която в много случаи не е оправдана”, обясни министърът.


Председателят на Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата Емил Димитров обясни, че предстои изготвянето на доклад с всички постигнати договорености и баланс на интересите, който ще бъде внесен на първо четене в пленарна зала.

„Между първо и второ четене всички предложения, които финансовият министър и неговият екип, съответно браншовите организации изготвят като готов текст, за да улесним процедурата, аз лично ще ги внеса. След като ще направим работни групи, на които законът да се придвижи и да бъде приет”, обясни депутатът. По думите му, всички декларирали, че нямат намерение да търгуват и не желаят да бъдат третирани като търговци.

По молба на премиера Димитров поел ангажимент, предложенията на земеделците, и на земеделския министър да бъдат обобщени и внесени между четенията. „А пък премиерът пое ангажимент политическото формирование, на което той е лидер, да подкрепи този законопроект и той да стане готов нормативен акт, който от Нова година да влезе в сила”, каза Емил Димитров. http://dnesplus.bg/
Design by vonfio.de